Som NA24 fortalte opplevde Lånekassen i slutten av forrige uke et skred av kunder som ønsker å binde studielånsrenten.

Det siste døgnet før søknadsfristen gikk ut lørdag kveld mottok Lånekassen ytterligere 5000 søknader.

- Vi har fått inn et enormt høyt antall fastrentesøknader, nærmere bestemt 9.898, opplyser informasjonskonsulent i Lånekassen Christin Dammen overfor NA24.

Det er lenge siden Lånekassen har sett en slik interesse for å binde renta.

- Vi tror dette skyldes en kombinasjon at fastrentetilbudet er rekordlavt og at flere eksperter har vært ute i media og anbefalt kunder å binde, sier Dammen.

Hun viser blant annet til NA24s artikkel «Gylden mulighet kan glippe for 340.000» der økonom Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning ga et klart råd om å binde renta.

Rekordlave norske statsrenter
- Jeg står på rådet mitt, og jeg bandt selv renta før den elektroniske fristen gikk ut lørdag kveld, sier Chen til NA24.

Chens hovedbegrunnelse for å binde renta er de rekordlave nivåene på norske statsrenter - som igjen bestemmer Lånekassens rentetilbud.

- Sterke norske statsfinanser og den tette tilknytningen til tyske renter, har gjort at norske renter har falt til de laveste nivåene i manns minne. Og dersom dagens frykt i finansmarkedene normaliseres seg er timingen for å binde nå veldig og, sier Chen.

Det historisk lave fastrentetilbudet fra Lånekassen lyder på 3,162 prosent for tre år, 3,552 prosent for fem år eller 4,426 prosent for ti år. Dagens fastrentesatser er 3,7 prosent for tre år, 4,2 prosent for fem år og 4,8 prosent for ti års bindingstid.

9.898 har søkt
De foreløpige tallene til Lånekassen viser at 4.218 kunder har søkt om å binde for tre år, 5.452 har søkt om fem års binding og 228 kunder har søkt om å binde renten i ti år.

- Tallet vil fortsette å stige noe de nærmeste dagene, ettersom det tar tid å registrere de skriftlige søknadene manuelt. Dessuten godtar vi søknader poststemplet dagens dato, sier Dammen.

Ifølge Lånekassens pressemelding forrige uke gikk søknadsfristen ut lørdag kveld. Det gjaldt imidlertid kun elektroniske søknader. Som NA24 påpekte i artikkelen «Lånekassen roter med fristene» er fristen for dem som sender søknader på brev mandag 14. juni.

Dersom du vurderer å binde renta i siste liten så husk at du må levere søknaden innen postens frister i kveld. Tidspunktene varierer fra sted til sted.

- De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente. Rundt 85 prosent av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente, mens 15 prosent har fast rente. Den flytende renten er på 3,065 prosent fra 1. juli, opplyser Dammen.

Av Lånekassens totalt 536.000 kunder har 340.000 mulighet til å binde ved denne korsvei.

HTML EMBED
Antall søknader om fastrente i Lånekassen
Antall søkere tre års binding Antall søkere fem års binding Antall søkere ti års binding Sum
Onsdag 9 juni 512 688 61 1261
Torsdag 10 juni 640 928 70 1638
Fredag 12 juni 2217 2909 131 5257
Mandag 14. juni 4218 5452 228 9898