For første gang offentliggjør Statens landbruksforvaltning (SLF) hvor mye det enkelte jordbruksforetak får i pristilskudd.

- Tilskuddet utgjorde over to milliarder kroner i fjor, så nå får vi et mer fullstendig bilde av hva den enkelte bonden får, sier seksjonssjef Håvard Gulliksen i SLF til Nettavisen.

Mål: Gi bonden mer i lønn
Pristilskuddene bevilges over jordbruksavtalen til produsenter av egg, kjøtt, ull og melk. Målet er å styrke bøndenes inntekter og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike dyrkingsvilkår og ulik infrastruktur.

- Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten. Det gjør at vi først kan oppsummere på tampen av året, slik at kun tallene for 2010 er klare, forklarer Gulliksen.

Her kan du selv søke på din bonde og sjekke pristilskuddet for 2010.

Sp-bønder i toppen
I mars omtalte Nettavisen støtten til tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp). Dagens offentliggjøring gjør det mulig å sjekke hva han fikk i pristilskudd i fjor - hvilket er 51.790 kroner. Som statsråd fikk Riis-Johansen (43) 1.071.600 kroner i lønn, i tillegg til en rekke frynsegoder. Nå er han Sps fylkesordførerkandidat i Telemark.

Stortingspolitiker og bonde Per Olaf Lundteigen (Sp) fikk 23.378 kroner i pristilskudd i fjor, mens for nåværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) er ikke dataene tilgjengelige.

Tallene i tabellen er fra 2010:

Navn

Produksjons-
tilskudd

Avløser-
tilskudd

Pris-
tilskudd

Terje Riis-Johansen

Skien

372.112 kr

61.000 kr

51.790 kr

Per Olaf Lundteigen

Øvre Eiker

427.440 kr

61. 000 kr

23.378 kr

Ola Borten Moe

Trondheim

248.148 kr

ikke tilgjengelig

ikke tilgjengelig


Ikke til alle
Pristilskudd ble innført i 1940 for å stimulere melkeproduksjonen i Nord-Norge, og fra 1973 omfattet ordningen kjøtt. Hensikten var å styrke landbruket i fjord- og fjellbygdene.

For produsenter av kjøtt, egg og melk er tilskuddene differensiert etter hvor i landet produksjonen skjer. I de beste jordbruksdistriktene. Jæren og sentrale østlandsområder faller derfor utenfor ordningen.

Satsene for distriktstilskudd er høyest i distrikter med vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Grunntilskuddene og tilskudd til ull og skinn er ikke distriktsdifferensiert. Søknader om distriktstilskudd til frukt, bær, grønt og potet behandles sammen med søknad om produksjonstilskudd.

Les også. - Si opp jordbruksavtalen, Brekk!

Fakta om pristilskudd:

  • Totalt utbetalt til jordbruksforetak er 1,3 mrd. kroner. Pristilskuddene utgjør om lag ti prosent av jordbruksavtalens 12,9 mrd. kr for 2010.
  • Utbetalt pristilskudd i 2010 varierer per ordning fra kr 1,- til kr 1 mill. per foretak.
  • 28.500 foretak har mottatt pristilskudd i 2010. Til sammenligning var det ca. 45.000 foretak som mottok produksjonstilskudd i 2010.
  • I gjennomsnitt ble det utbetalt kr 47.500,- i pristilskudd per foretak blant de som mottok pristilskudd i 2010.
  • Per innbygger (4,9 mill) utgjorde denne støtten kr 275,- i 2010.