Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk om du blir lønnstaper

Malen er lagt for ditt lønnsoppgjør i år. Får du like mye som «resten» av Norge?

Årets lønnsoppgjør er ikke noe å rope hurra for. Finanskrisen og problemer for konkurranseutsatt industri gjør at lønnstilleggene i år blir langt lavere enn det vi har vært vant til de siste årene.

Det viser det sentrale oppgjøret i frontfagene i industrisektoren. Industriarbeidere i LO/NHO-området fikk et generelt lønnstillegg på én krone timen i det sentrale oppgjøret.

Les også: 21.000 personer ut i streik
Se listen over bedriftene som streiker.
Rammes du? Tips vaktsjef@nettavisen.no

Skarve én krone timen
En lønnsøkning på én krone timen gir en årlig lønnsøkning på 1950 kroner. For en industriarbeider med snittlønn på 370.000 kroner er det et tillegg på skarve 0,5 prosent. Ikke mye å bli feit på med andre ord.

Heldigvis består lønnsoppgjøret av mer enn sentrale oppgjør. Stikkord er lønnsoverheng og lønnsglidning.

Takk og pris for overhenget
Lønnsoverheng er et lønnstillegg du allerede har fått på bakgrunn av fjorårets lønnstillegg. Siden lønnstillegg kommer i midten av året, betyr det at selv om du ikke får lønnsforhøyelse i det hele tatt i år, så vil du tjene mere i 2010 fordi den lønnsforhøyelsen du fikk i midten av 2009 gjelder for hele 2010.

Ifølge Teknisk Beregningsutvalg er lønnsoverhenget fra 2009 til 2010 på 1,2 prosentpoeng i snitt for Norge.

Vi tar for oss en av de ansatte i norsk industri. Han/hun har fått et sentralt tillegg på nevnte 0,5 prosent (1950 kroner) og 1,2 prosent gjennom lønnsoverhenget. Til sammen blir dette 1,7 prosent lønnsvekst. Heller ikke dette er noe å rope hurra for. Ifølge SSB vil årets inflasjon havne på mellom 1,7 prosent og to prosent. Industriarbeideren står med andre ord i fare for å oppleve en nedgang i kjøpekraften.

Og lønnsglidning
Men så ille er det ikke, noe industriarbeiderne (og de fleste andre norske arbeidstakere) kan takke det tredje og siste elementet i lønnsoppgjøret for, nemlig lønnsglidning - eller det du oppnår av lønnsforhøyelse i lokale forhandlinger.

Ifølge riksmeklingsmann Kari Gjesteby blir lønnsglidningen i industrien i år på 1,25 prosent. Det betyr igjen at totalrammen for årets lønnsoppgjør i frontfaget industrien (og dermed for landet som helhet) havner på 2,95 prosent.

Både NHO og LO sier seg fornøyd med dette resultatet og det er derfor stor sannsynlighet for at industriens oppgjør vil bli normen for resten av årets lønnsoppgjør. Med andre ord – nordmenn flest kan forvente seg et lønnstillegg i år på totalt 2,95 prosent (det sentrale oppgjør, overheng og glidning).

Tabellen under viser hva du må ha i lønnstillegg i år for å havne på nivå med årets altoverskyggende oppgjør i industrien:

HTML EMBED
Dette får nordmenn i snitt i lønnsøkning i 2010*
Din snittlønn i fjor Lønnstillegg det sentrale oppgjør (én krone timen) Overheng fra i fjor - 1,2 prosent Lokale forhandlinger (lønnsglidning) 1,25% Totalt i lønnsøkning 2,95%
250000 1950 3000 3125 8075
300000 1950 3600 3750 9300
350000 1950 4200 4375 10525
400000 1950 4800 5000 11750
450000 1950 5400 5625 12975
500000 1950 6000 6250 14200
550000 1950 6600 6875 15425
600000 1950 7200 7500 16650
650000 1950 7800 8125 17875
700000 1950 8400 8750 19100
750000 1950 9000 9375 20325
800000 1950 9600 10000 21550
850000 1950 10200 10625 22775
*Dersom oppgjøret i frontfagene i industrien blir normen

Les også: 21.000 personer ut i streik
Se listen over bedriftene som streiker.
Rammes du? Tips vaktsjef@nettavisen.no

Kommentarer til denne saken