31. august starter Skatteetaten utsending av over 1,9 millioner brev til alle landets boligeiere.

I brevet fra skattemyndighetene blir du bedt om å rapportere inn opplysninger om boligareal, byggeår og boligtype. Opplysningene vil danne grunnlag for boligens nye likningsverdi.

- Bakgrunnen for dette er at en ny metode for å fastsette boligers ligningsverdi er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen er å skape bedre sammenheng mellom boligeiendommers ligningsverdi og omsetningsverdi. Dette fører til en mer rettferdig formuesverdsetting av boliger, sier skattedirektør Svein Kristensen i en kommentar.

Men slapp av: De aller færreste vil få skjerpet skatten.

Den nye ligningsverdien vil ikke ha innvirkning på inntektsskatten din, utelukkende formuesskatten.

155.000 får økt skatt
Selv om de nye reglene fører til at gjennomsnittlig ligningsverdi - og det totale formuesskattegrunnlaget - øker, vil økningen av bunnfradraget ved beregning av skattepliktig formue medføre at de aller fleste får uendret eller lavere formuesskatt.

Beregninger fra Finansdepartementet viser at cirka 120.000 færre vil betale formuesskatt. Om lag 615.000 får lettelser, mens kun 155.000 får økt skatt.

Bakgrunnen for dette er at samtidig med den økte ligningsverdien, økes også bunnfradraget i utregning av skattbar formue. Mer om dette lenger ned.

Slår hardest ut på de rike
De som får en lettelse på mer enn 6000 kroner, har en gjennomsnittlig bruttoinntekt på om lag 300.000 kroner. De som anslås å få økt skatten med mer enn 15.000, har en gjennomsnittsinntekt på tre millioner kroner, opplyses det.

- Yngre personer betaler ofte ikke formuesskatt fordi de er i etableringsfasen og har gjeld. I tillegg vil pensjonister og enkelte enslige forsørgere med lav inntekt få lavere skatt gjennom endringer i skattebegrensningsregelen, forteller Kristensen.

Ligningsverdiene øker i gjennomsnitt fra 20 prosent til 25 prosent av markedsverdien for boligen en bor i, opplyser Finansdepartementet.

SJEKK DIN LIGNINGSVERDI HER.

- Frem med målebåndet
For å få finne den nye ligningsverdien, trenger myndighetene å vite noe om boligen din, som de fleste trolig ikke har i hodet.

- Vi trenger areal av boligens primære rom, det vil si P-ROM. De fleste finner disse opplysningene i salgsoppgaver og taksdokumenter, men noen må kanskje frem med målebåndet, sier Kristensen.

P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel kjøkken, stue, bad og soverom. Har man ikke opplysninger om P-ROM, kan man oppgi boareal - BOA.

Økt bunnfradrag
En enslig må nå ha en skattemessig formue etter fradrag for gjeld som overstiger 700.000 kroner før en må betale formuesskatt.

Et ektepar må ha en formue etter fradrag for gjeld som overstiger 1,4 millioner kroner før ekteparet begynner å betale formuesskatt.

Et ektepar uten annen formue kan, med en verdsetting på 25 prosent (som er gjennomsnittet) av markedsverdi, eie en gjeldfri bolig verdt opptil 5,6 millioner kroner uten å betale formuesskatt.

Med gjeld på boligen kan ekteparet eie en bolig verdt mer enn dette, gitt at de ikke har annen formue. En enslig uten annen formue kan normalt eie en gjeldfri bolig verdt opptil 2,8 millioner kroner uten å betale formuesskatt, opplyser departementet.

SELGE HUSET? Finn megler

Elektronisk
Når du får brev, må opplysningene må sendes innen 15. oktober dersom den nye ligningsverdien skal tas hensyn til ved beregning av skattetrekket for 2011.

Svar kan sendes inn elektronisk på skatteetaten.no eller via SMS (kun areal og byggeår). Skjemaet som er vedlagt brevet kan også sendes inn eller leveres på skattekontoret. Dersom opplysningene ikke oppgis innen fristen for levering av selvangivelsen, vil Skatteetaten fastsette ligningsverdien ved skjønn.

De nye reglene omfatter alle boligeiendommer, med unntak av fritidsboliger, våningshus, boliger i utlandet og på Svalbard.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)