En undersøkelse fra ligningsåret 2007, som de danske skattemyndighetene har foretatt, avdekker at tusenvis av dansker lar være å oppgi inntekter eller fører opp for høye fradrag, enten bevisst eller fordi de ikke forstår reglene.

Undersøkelsen avslører også at danskene glemmer å føre opp fradrag de har krav på.

- Dette vil typisk dreie seg om renter av gjeld som ikke er oppgitt i selvangivelsen, for eksempel private lån, og reisefradrag, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Ifølge Nilsen er norske skatteregler og norske skattebetalere såpass like at det derfor er grunn til å tro at norske skattebetalere også snyter seg selv, og dermed går glipp av adskillige millioner hvert eneste år.

- Det stemmer også med inntrykket man får etter å ha vært i kontakt med norske skattebetalere - unge og gamle, enten de har mye eller lite å rutte med. Ikke sjelden har de gått glipp av fradrag, og oppdager det etter at selvangivelsen er levert. Eller det kan være at fradraget er ført opp, men at skattekontoret ikke har tatt hensyn til det, hevder hun.

Mange kan være rammet
Nilsen ramser opp følgende eksempler på hvordan man kan ende opp med å snyte seg selv.

* Ung kvinne på 19 år, bodd langt hjemmefra for å jobbe - glemt å kreve pendlerfradrag.
* Enslig middelaldrende kvinne, kjøpt leilighet i utlandet, fått rentefradraget redusert altfor mye.
* Mann gitt gaver til veldedige organisasjoner som ikke var kommet med i selvangivelsen.
* Kvinne med eneomsorg for to barn, utrykkelig bedt om klasse 2 som ikke var hensyntatt da hun fikk skatteoppgjøret.
* Ektepar som bare fikk godkjent halvparten av merutgifter i forbindelse med sønnens sykdom.
* Ung mann som hadde jobbet i utlandet, hvor reduksjonen av norsk skatt ikke var riktig gjennomført.

- Disse fradragene kan i noen tilfeller bety forholdsvis store summer i spart skatt. Dette stemmer med den danske undersøkelsen, som tyder på at det slett ikke bare er snakk om småsummer skattebetalerne går glipp av.

Nå kan duendelig få hjelpen du trenger. Onsdag klokken 11 stiller Skattebetalerforeningen opp i nettmøte på NA24. Send inn dine spørsmål i feltet under:

Og skulle du ha problemer med å finne ut om du skatter riktig er du ikke alene.

Skatt er ikke enkelt
I midten av august la Riksrevisjonen frem en rapport hvor skatteetaten kritiseres for manglende kontroll med grunnlagsdata og for at lokale skattekontorer behandler like saker ulikt. Riksrevisjonen hadde konstruert seks saker som ble forelagt 20 lokale skattekontoret samt Skattedirektoratet sentralt. Rapporten viste at skattekontorenes avgjørelser ofte avvek fra Skattedirektoratets «fasit».

Riksrevisor Jørgen Kosmo sa han var overrasket over hvor mye skattekontorenes svar varierte.

Les mer: Avdekker skattelotto

Forvirringen ble ikke mindre da Skattebetalerforeningen overfor NA24 fremholdt at også Skattedirektoratets «fasit» var villedende i det ene tilfellet.

Les mer: Full forvirring om skatt

Forhatte avgifter
NA24 har de siste dagene satt fokus på fordelingen av skatter og avgifter. Regneeksempler laget av Skattebetalerforeningen viser at folk med lave inntekter gjerne betaler mer enn 50 prosent av inntekten i totale skatter og avgifter.

Grunnen er at avgiftene relativt sett tynger mer for den som tjener lite.

Les mer: Så mye betaler du i skatt og avgifter

En spørreundersøkelse viser da også at flere av avgiftene er svært upopulære. Mest forhatt er dokumentavgiften ved boligkjøp, etterfulgt av nybilavgiften, arveavgiften og bensinavgiften.

Les mer: Her er de mest forhatte avgiftene