Leseresultatene fra nasjonale prøver for elever i 5., 8. og 9. klasse er klare.

Her kan du sjekke hvordan din skole gjorde det på høstens prøver:

Resultatene for 5. trinn

Resultatene for 8. trinn

Resultatene for 9. trinn

Ulik skala
- Karakterskalaen går fra 1 til 3 på 5. trinn - med 3 som beste resultat. Skalaen går fra 1 til 5 på 8. og 9. trinn - med 5 som høyest oppnåelig, sier Hallvard Thorsen i Utdanningsdirektoratet til Nettavisen.

For lesing er gjennomsnittlig mestringsnivå for landet 2,0 for 5. trinn, 3,1 for 8. trinn og 3,5 for 9. trinn i 2010.

- Hvorfor er noen skoler sladdet på listene?

- Det skyldes at noen skoler er så små at elevene som testes, lett kan bli identifisert, forklarer Thorsen.

80 prosent av kommunene har et gjennomsnittlig mestringsnivå på 5. trinn fra 1,8 til 2,2. Felles for de kommunene som har gjennomsnittlig mestringsnivå slavere enn 1,8, er at de har få elever i klassene.

Oslo på topp
Resultatene viser at Oslo og Akershus i hovedsak har et gjennomsnittlig mestringsnivå som ligger noe over de andre fylkene.

- Jeg synes det er utrolig bra at Oslo er klart best i landet og at vi har hatt en markant fremgang når det gjelder lesing, sier skolebyråd Torger Ødegaard (H) stolt til Nettavisen.

Les også: Oslo helt til topps

Resultatene fra prøvene i engelsk og regning vil bli publisert henholdsvis 16. november og 14. desember.

Les også: Elever lærer best av god, gammeldags undervisning