Gå til sidens hovedinnhold

Sju av ti ikke redd maten

Ola og Karis ganer er blitt tryggere på importert mat, men stoler mest på det norskproduserte, ifølge ny undersøkelse.

En ny, norsk undersøkelse utført av MMI, på oppdrag av Mattilsynet, viser at 70 prosent av befolkningen sjelden eller aldri er usikre på maten de spiser. Det viser en undersøkelse som ble presentert av Mattilsynet i Oslo torsdsag. Vi har også større tillit til importert mat enn tidligere.

Bereiste
Bekymringer for mat kommer langt nede på lista over hva vi bekymrer oss for. Stengte restauranter til tross, osloborgere bekymrer seg minst for det de putter i munnen.

- Dette kan henge sammen med at de er bereiste, forklarer Erik Dalen i MMI.

På konkret spørsmål om risikoer knyttet til mat, scorer miljøgifter, hormoner, tilstettingsstoffer og antibiotika høyest.

God kontroll

HTML EMBED

Tilliten til maten vi spiser kan henge sammen med tilliten til kontrollapparatet. 60 prosent mener kontrollen av matvarer er god nok, og tallet er økende. Hele 91 prosent oppgir at de har stor tillit til det nyopprettede Mattilsynet.

- Det er gledelige tall på halvårsdagen vår, sier en strålende fornøyd direktør Joakim Lystad.

Importert mat
Tilliten til importert mat er også økende. Størst er tilliten til matvarer vi har lange tradisjoner for å importere, slik som vin, frukt, grønnsaker og ost. Egg og kylling kommer nederst på lista.

Et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 15 år er telefonintervjuet i april. Undersøkelsen er sammenlignbar med tilsvarende undersøkelser utført siden 1997.

- Det er nok fordi folk kjenner til salmonella-risikoen, sier Dalen.

Sjelden syke
Tre av fire spurte oppgir at de aldri har blitt syke av mat i Norge.

- Dette viser at folk har god grunn til å ha tillit til maten. Vi har både gode råvarer og gode kontrollrutiner, sier Lystad.

Han mener sammenslåingen av Statens næringsmiddeltilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsynene, Fiskeridirektoratets sjømatkontroll, Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn har vært en suksess.

Les mer om:

Naturlige gifter

Genmodifiserte matvarer

Matforgiftninger

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien