Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at sju pasienter er smittet av bakterien «Salmonella Weltevreden» den siste måneden.

Pasientene er alle voksne mennesker som kommer fra flere kommuner - hovedsakelig på Østlandet, og seks av dem er smittet i Norge.

Opphopningen av disse tilfellene defineres som et «nasjonalt utbrudd» - og skyldes trolig smitte fra næringsmidler.

Dette er en sjelden salmonellavariant i Norge som det vanligvis meldes få tilfeller av hvert år.

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet vil nå legge opp en bred etterforskning av utbruddet der alle muligheter holdes åpne.

Internasjonale nettverk er koblet inn og vil bistå i oppklaringsarbeidet, som kan ta tid.

Det finnes mer enn 2500 forskjellige varianter av salmonellabakterier.

«Salmonella Weltevreden» er sjelden i Norge.