Gå til sidens hovedinnhold

Skal kartlegge ambulansetjenesten

Helseminister Sylvia Brustad (Ap) har bedt om en kartlegging av ambulansetjenesten.

Oslo (ANB): Hele ambulansetjenesten skal nå kartlegges grundig av en arbeidsgruppe som skal gi helsemyndighetene råd om tjenesten.

– Det er 10 år siden siste gjennomgang av hvordan ambulansetjenesten fungerer, og det har skjedd store endringer siden da. Det er for eksempel ikke slik at ambulansetjenesten kun er en transporttjeneste lenger, nå er flere ambulanser rullende minisykehus, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun har nå satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å gi en beskrivelse av dagens situasjon og komme med råd om hva myndighetene kan gjøre for å videreutvikle ambulansetjenesten.

Uro
Gruppen, som hadde sitt første møte torsdag, skal kartlegge forskjellige måter ambulansetjenesten er organisert på og blant annet vurdere offentlig og privat eierskap opp mot hverandre. Samarbeidet med primærhelsetjenesten, for eksempel legevakten, skal også vurderes. Gruppen skal dessuten se nærmere på kapasiteten i hver landsdel og på såkalt responstid, det vil si hvor lang tid det tar før ambulansen kommer frem.

– Vi må organisere det slik at alle i bygd og by får best mulig hjelp når de trenger det. Vi lever i et langstrakt land der det kan være mange mil til nærmeste sykehus, og uroen rundt dette er til dels stor, sier Brustad.

Likeverdig behandling
Arbeidsgruppen skal også ta for seg utdanning og kompetanse i tjenesten, og blant annet vurdere om grunnutdanningen for ambulansearbeidere gir god nok kompetanse.

Den skal dessuten gi råd om holdningsarbeid, et område helse- og omsorgsministeren understreker at hun legger stor vekt på.

– Vi må forsikre oss om at alle får likeverdig behandling, uavhengig av kjønn, bakgrunn, bosted og lignende, sier Brustad.

Bredt mandat
Arbeidsgruppen består av 15 deltakere med bakgrunn i ulike deler av det prehospitale feltet. Leder av gruppen er Anne Rygh Pedersen, tidligere statssekretær i Justisdepartementet, nå operasjonsleder i Vestfold politidistrikt.

– Vi har fått et veldig bredt mandat. Vi vil helt sikkert komme med forslag til forbedringer, men vi vil også være mye ute og snakke med folk og ikke minst trekke tråder til jobben som allerede er gjort på dette feltet, sier Pedersen.

Pedersen og resten av gruppen skal være ferdig med arbeidet i løpet av året. (ANB)