Gå til sidens hovedinnhold

Skal måle kvalitet på tanntjenester

Norge får nå et nytt system for å måle kvaliteten i tannhelsetjenesten.

Både innenfor sykehus- og omsorgstjenestene finnes det etablerte såkalte kvalitetsindikatorer. Nå kommer et slikt system også for tannhelsetjenesten. Systemet innebærer at det skal samles inn og publiseres data om 11 utvalgte områder innenfor tannhelsetjenesten.

– Frem til nå har det vært samlet lite kunnskap om tannhelsetjenesten. Dette nye systemet vil gjøre det mulig for folk som bruker tannhelsetjenesten å få informasjon om hvordan tjenesten fungerer og hvilke kvalitetsresultater den har i folks nærmiljø. Dette systemet blir også viktig for oss som myndigheter ved at vi vil få bedre oversikt. Blant annet vil vi kunne se om det for eksempel er geografiske forskjeller i tannhelsetjenesten som vi må gripe tak i, sier statssekretær Rigmor Aasrud (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Først i Norden
Ifølge Aasrud er Norge det første landet i Norden som etablerer kvalitetsindikatorer for tannhelsetjenesten. Innen utgangen av 2009 skal tall om andel 18-åringer med feilfrie tenner og andel 18-åringer med mange hull publiseres. Det skal også samles inn og publiseres data på antall innbyggere per tannlege, per tannpleier og antall tannlegespesialister.

Neste år kommer tall på ytterligere seks kvalitetsindikatorer, blant annet karies hos 2-åringer.

– Dersom vi ser at det i noen fylker er mer karies blant 2-åringer enn i andre fylker, kan vi vurdere om det må satses mer på for eksempel kostholdsråd her, sier Aasrud

Myndighetene vil også se på samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene. Dette er blant annet for å sikre at de som har rettigheter til gratis tannhelsetjeneste, faktisk får det. Det gjelder for eksempel eldre og syke som får hjemmesykepleie eller bor i institusjon, psykisk utviklingshemmede, rusmisbrukere og barn som bor i asylmottak.

Offentlig tjeneste først
I første omgang er det den offentlige tannhelsetjenesten som skal måles. Helsemyndighetene satser på å få med den private tannhelsetjenesten i systemet etter hvert. Det er Helsedirektoratet som skal ha det overordnede ansvaret med registreringen og publisering av de 11 kvalitetsindikatorene.

Arbeidet med indikatorene er en oppfølging av Stortingsmelding nr 35 Om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester. (ANB)

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer

Kommentarer til denne saken