Gå til sidens hovedinnhold

Skandalekirurg nektes å operere

Den danske skandalekirurgen har satt spor etter seg i norsk helsevesen. Nå fratas hun skalpellen.

På sin karriereferd gjennom helse-Norge pådro den danske kirurgen seg en rekke klage- og erstatningssaker. Nå har helsemyndighetene fått nok. Helsepersonellnemnda har besluttet at hun ikke lenger får lov til å arbeide som kirurg her i landet, melder NRK Østfold.

Erstatningssakene har så langt ført til utbetalinger på 5,2 millioner kroner. En av kirurgens pasienter døde. En annen fikk ødelagt kneet. En tredje fikk ben med ulik lengde etter den mislykkede operasjonen. Hofte- og kneoperasjonene hun utførte ga i flere tilfeller pasientene varige mén, ifølge NRK.

På bakgrunn av klagene vedtok Helsetilsynet i april i fjor å ta frata kirurgen spesialistgodkjenningen. Hun klaget på vedtaket, men nå har Norsk Helsepersonellnemnd gitt Helsetilsynet medhold. Kvinnens siste sjanse er å bringe saken inn for domstolene.

Norsk Helsepersonellnemnd mener legen rett og slett ikke behersker rutinemessig kirurgi og dermed er uskikket til å ha selvstendig ansvar for kirurgisk virksomhet. De mener antallet operasjoner med uheldig utfall viser at hun manglet kompetanse.

Kvinnen kan imidlertid fortsatt praktisere som lege, ifølge NRK.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant