Norske polititopper jobbet i mange år som agenter i en hemmelig overvåkingsenhet for den amerikanske ambassaden i Oslo.

TV 2 meldte søndag at selv om politifolkene fikk lønn i mange år uten å betale skatt, og har innrømmet forholdet, har skatteetaten vedtatt at de slipper å betale straffeskatt.

Politiet henla saken i vår som intet straffbart forhold, og skattemyndighetene har ikke påklaget henleggelsen. Ifølge TV-kanalen skal skattedirektøren ha grepet inn personlig i saken og fjernet de juristene som mente polititoppene hadde gjort seg skyldig i grovt skattesvik. Han skal også ha flyttet saken fra Skatt Øst til Skatt Sør mot de ansattes vilje.

Ba om forklaring
Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) krevde mandag en nærmere forklaring fra Skattedirektoratet. I svaret avviser direktoratet at skattedirektøren har grepet inn i en konkret sak for å «påvirke det skattemessige utfall», og skriver at det ikke er uvanlig at saker overføres mellom regionene. Deretter viser direktoratet til taushetsplikten, skriver NTB onsdag.

«Skatteetaten kan ikke kommentere en eventuell videre ligningsmessig behandling av enkeltskattytere. Taushetsplikten etter ligningsloven § 3-13 og vernet om enkeltskattytere går her foran allmennhetens krav på informasjon», heter det blant annet i orienteringen til departementet, ifølge NTB.

Avviser kontakt
Direktoratet avviser også at det på noe tidspunkt har vært kontakt mellom skattedirektøren og de amerikanske myndighetene om skattesakene.

I orienteringen viser direktoratet til opplysningene fra TV 2 om at det skal være ulike oppfatninger innad i skatteetaten om hvordan saker overføres mellom regionene.

«Skattedirektøren vil initiere og følge opp en intern dialog om dette», heter det i orienteringen, skriver NTB.

Avslørte
Det var i 2010 at TV 2 avslørte at polititoppene var leid inn og jobbet svart for den amerikanske ambassaden. Dagen etter troppet til sammen åtte hemmelige agenter opp hos skatteetaten i Oslo, la kortene på bordet og innrømmet svart arbeid for flere millioner kroner. En tidligere polititopp i overvåkingspolitiet innrømmet å ha tjent 1,8 millioner kroner svart ved den amerikanske ambassaden.

Agentene søkte om frivillig retting, såkalt skatteamnesti, en ordning som er innført som et tilbud til skattytere som har skjulte formuer eller penger de har tjent svart.

Ingen bønn om nåde
De åtte agentene slipper nå både straffeskatt og fengsel og blir kun etterlignet på vanlig måte. Professor i skatterett ved BI, Ole Gjems-Onstad, mener imidlertid at kriteriene for å få amnesti neppe er oppfylt.

- Skal du søke amnesti, må det være før skattemyndighetene har fått noen som helst opplysninger om forholdet ditt. Det skal ikke være en bønn om nåde. Du kommer med opplysninger skatteetaten ikke hadde og sannsynligvis heller ikke ville ha fått. Og du må komme frivillig av deg selv før det har vært noe presseoppslag, sier Gjems-Onstad.

Da politiet henla saken var det fordi de mente at agentene kom til ligningsmyndighetene før myndighetene hadde startet sak mot dem, og at det derfor var innenfor reglene for skatteamnesti. (NTB)