De to selskapene bekrefter overfor Dagens Næringsliv at skattemyndighetene stiller spørsmål ved overføringer av store beløp til banker som de to selskapene har opprettet i Belgia.

I 2014 sparte selskapene 1,2 milliarder kroner i skatt ved å overførte penger til Belgia.

Belgia-banken Statoil Coordination Center, med sine 19 ansatte, hadde 120 milliarder kroner i egenkapital ved årsskifte. Det tilsvarer nærmere en tredjedel av Statoil-konsernets egenkapital, skriver DN.

Statkraft Treasury Centre hadde fem ansatte og en egenkapital på 60 milliarder kroner. Totalt har Statkraft-konsernet en egenkapital på 88 milliarder.

Skattemyndighetene har hele tiden kjent til selskapene, og også godkjent bruken av Belgia-bankene. Nå vurderer skattemyndighetene denne ordningen på nytt.

I flere år har OECD-området strammet inn på regelverket for å hindre at skattegrunnlaget til store selskaper forsvinner til land med lave skatter. OECD har anslått at 60 prosent av verdenshandelen foregår innad i konsern.