Gå til sidens hovedinnhold

- Skjenkestopp klokken to

Regjeringen vil stramme inn alkoholloven.

Får regjeringspartiene slik de vil, kan ikke kommunene la utesteder servere alkohol etter klokken 2 om natten. Sammenhengen mellom skjenketider og vold gjør at politiet jubler. Politimestrene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim var i 2007 blitt så bekymret over utviklingen med helgebråk, at de ba om reduksjon i salg og skjenking av alkohol.

Denne innstrammingen ble nevnt først i forrige uke da Senterpartiet la fram sitt programforslag til stortingsvalget. «Senterpartiet vil endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl. 03.00 til 02.00», heter det her, melder NTB.

Torsdag omtalte Arbeiderpartiet skjenketidene for første gang i sitt utkast til partiprogram. Der står det at «Arbeiderpartiet vil (...) vurdere innskrenkning i åpningstidenes maksimalgrense for utsalg- og skjenkesteder».

Leder Jan Bøhler i Oslo Ap sier til Aftenposten at han håper landsmøtet til våren vil gå enda et skritt og konkludere med at loven må strammes inn.

Karin Andersen er sosialpolitisk talskvinne i Sosialistisk Venstreparti, og hun vil fremme et forslag til SVs nye program om en nasjonal innstramming i skjenketiden.

Justisdepartementet jobber nå dessuten med en stortingsmelding hvor sammenhengen mellom skjenketider og vold er et hovedtema. Helse- og omsorgsdepartementet vil i løpet av de nærmeste månedene sende ut på høring en rekke endringer i alkoholloven, inkludert endringer i bestemmelsene om skjenketider.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken