Gå til sidens hovedinnhold

- Skjer dette, har vi et virkelig stort problem

- Dette er en finanskrise, ikke en landkrise. Men blir det drakmer og «gratis» ferie i Hellas?

Europa holder pusten mens grekerne og EU-lederne febrilsk forsøker å stable sammen en redningspakke for det skakkjørte landet.

Hellas vil garantert ikke klare å betjene gjelden, og i aksjemarkedet er store deler av en gresk konkurs for lengst priset inn. Men hva skjer med euroen?

NA24 har snakket med flere valutaeksperter, og ingen er enige. Det sier vel kanskje det meste om hvor usikker situasjonen er akkurat nå. Analytikerne er imidlertid ikke veldig uenige, og sånn sett er det mulig å peke ut noen sannsynlige konsekvenser av krisen:

* Euroen kommer ikke til å kollapse.
* ...men flere land kan forlate valutaen.
* ...og dermed skape det rene ferieparadiset for nordmenn. Fordi:
* Kronen holder seg sterk.
* USA er vinneren av første runde i valutakrigen.

«Ingen landskrise»
- Glem det. Euroen vil, og må, bestå uansett om Hellas går konk eller ikke. Årsaken er at dette er en europeisk bank- og finanskrise, ikke en landkrise. De tette finansielle båndene over landegrensene gjør at land som Tyskland vil måtte betale for Hellas både med og uten Euro, sier HSBCs globale valutasjef David Bloom til NA24.

Camilla Viland i DnB NOR Markets er ikke like sikker:

- Det er svært liten - men ikke neglisjerbar - risiko for en fullstendig eurokollaps. Noe mer presis er det vanskelig å være, sier hun til NA24 og fortsetter:

- Vi forventer imidlertid at euroen skal svekke seg. Viktige årsaker til dette er de strukturelle problemene som tynger regionen. I tillegg vil kraftige finanspolitiske innstramminger dempe veksten fremover. Pluss at renteforskjellen mot blant andre dollar er i ferd med å toppe ut, og vil falle fremover. Disse forholdene taler for en svakere euro.

Lars H. Mikelsen i Norcap tror på en Hellas-exit, og dermed store problemer for euroen:

- Euroen er sterkt truet, fordi det kommer snart en stygg skilsmisse der Hellas bryter ut av eurosamarbeidet. Dette skyldes at fordelene ved å bruke euro som valuta, er mindre enn fordelene ved å ikke gjøre det. For oss vanlige nordmenn betyr dette at Hellas blir en fest å feriere i, fordi prisene kommer til å falle dramatisk.

Investeringsdirektør Peter Warren i Warren Capital vil heller ikke utelukke at eurosonen blir mindre som følge av krisen:

- Etter vår oppfatning vil ikke euroen ryke, men vi kan ikke utelukke at enkelte land forlater den, sier Warren.

«USA trykker penger»
Analytikerne tror ikke euroen vil bli kraftig svekket av krisen - forutsatt at det ikke blir full kollaps.

- Gjeldsproblemene i Hellas har vært en viktig driver i markedet den siste måneden. Men vi ser at ettersom markedet blir vant til å høre om dette, blir valutaen stadig mer motstandsdyktig. Foruten gjeldsproblematikken, er renteforventninger den viktigste driveren for euroen, sier Viland.

Mikelsen mener USA avgjør mye:

- Situasjonen for Hellas, Portugal og Irland er ekstremt viktig for aksje- og rentemarkedet, mens i valutamarkedet er det vel så viktig hva den amerikanske sentralbanken gjør. USA har trykket penger nettopp for å unngå å havne i en Hellas-lignende situasjon om noen år. Pengetrykkingen har gitt en svakere dollar som selvsagt styrker USAs konkurranseposisjon. Dette, kombinert med at sentralbanken I Europa har inflasjons-paranoia og snakker om «strong vigilance» i rentesettingen, forsterker situasjonen sier Mikelsen og konkluderer:

- USA er vinneren av første runde av valutakrigen. Euroen er derfor svært sterk mot dollar. Mislighold av statsgjeld her vil trolig få globale konsekvenser og sånn sett er alle dårlig stilt.

Bloom peker mot Spania:

- For å unngå en virkelig stor krise i Europa med globale sjokkeffekter, må beslutningstakere, både politikere og bankfolk, sørge for å bygge en økonomisk kile mellom Portugal og Spania. Dersom Spania havner i samme situasjon som Hellas, da har vi et virkelig stort problem, sier Bloom.

Oljekrona holder stand
De fleste har tro på at krona holder seg forholdsvis stabil. Forventningene til oljepris og renter er viktige for den norske valutaen.

- Vi forventer at oljeprisen skal falle fremover, noe som taler for svakere krone. Samtidig venter vi økende rentedifferanse mot utlandet, noe som innebærer sterkere krone. Alt i alt er vi derfor nokså nøytrale i forhold til fremtidsutsiktene for den norske kronen, sier Viland.

- Hvor mye handler vi euro for om ett år?

- 7,70 kroner, svarer Viland.

Hun fremhever økt risikoaversjon og medfølgende flukt fra den tross alt perifere krona som den største trusselen.

Mikelsen mener gresk mislighold kan bli hardt å bære for krona:

- Det største faremomentene for krona ligger i at vi får et faktisk mislighold fra Hellas, med påfølgende finanskrise, noe som trolig vil sende krona kraftig nedover.

Kommentarer til denne saken