Skatteamnesti for folk som har skjult formue i utlandet er populært over hele landet. En fersk oversikt viser at skattekontorene nå jobber aktivt med 517 saker der skattebetalere ber om nåde.

Per 1. april 2010 fordelte sakene seg slik på landsoversikten:
Skatt øst 407 saker
Skatt sør 48 saker
Skatt vest 41 saker
Skatt Midt-Norge 17 saker
Skatt nord 4 saker

- Bare i årets to første måneder kom det inn 323 millioner kroner fordelt på 22 nye saker, som er nesten dobbelt så mange som for tilsvarende periode i fjor, sier avdelingsdirektør ved Skattekrim i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen, til NA24.

På landsbasis har mer enn 60 skatteytere i løpet av årets tre første måneder meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen.

Minst to milliarder på landsbasis
Samlet oppgitt formue unndratt beskatning hos Skatt øst er foreløpig på cirka 1,8 milliarder kroner. Men beløpet vil garantert stige.

- Vi kjenner ennå ikke beløpene i 136 av de 407 sakene hos oss, sier Kristiansen.

I de sakene landets skattekontorer har ferdigbehandlet dreier det seg om skjulte verdier for over to milliarder kroner.

Tror på langt flere saker
- Det er bra at såpass mange benytter muligheten til å gjøre opp for seg. Men vi tror det er langt flere enn dette som fremdeles har penger gjemt i utlandet, sier skattedirektør Svein Kristensen.

- De internasjonale avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen økt betraktelig de senere årene. Dette bidrar nok til at stadig flere melder seg, sier Kristensen.

Slik får du skatteamnesti
De som har skjulte verdier i utlandet og melder fra til skattekontoret å eget initiativ slipper å betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten kan ellers utgjøre inntil 60 prosent. Skatten de har unndratt å betale på den skjulte formuen og inntekten i tillegg til renter, må de selvsagt betale.

Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid. Hovedvilkåret for å komme inn under amnestiet er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side eller at skattemyndighetene har fått opplysninger fra andre. De som ønsker å benytte seg av amnestiet kan henvende seg til skattekontoret.