De største aksjonærene i Norske Skog er diverse sammenslutninger av norske skogeiere. Disse har i likhet med alle andre aksjonærer opplevd at verdiene i det børsnoterte selskapet har dundret i bakken.

For Mjøsen Skog på Lillehammer har verdiene i selskapet stupt fra 450 millioner kroner i 2007 til kun 22 millioner kroner nå, ifølge Dagens Næringsliv.

Samtidig som aksjekursen har nådd rekordlave nivåer, tidenes laveste onsdag, har Mjøsen Skog valgt å selge hver femte aksje de eier.

- Frem til nå har vi vært ganske prisgitt kursutviklingen i Norske Skog, men vi har behov for å ha handlefrihet finansielt. Ikke minst ønsker vi å gå inn i nye verdikjeder. Vi satser ganske tungt i bioenergibransjen blant annet, sier styreleder Even Mengshoel i Mjøsen Skog til DN.

Tunge år
De siste årene har vært vanskelige for Norske Skog. Selskapets hovedvirksomhet er avispapir. Dette markedet er svekket, både av en langsiktig omlegging mot digital annonsering og av de svake konjunkturene.

I tillegg bygde selskapet opp en betydelig gjeld for å bli en global aktør i dette markedet.

Stordalen og Spetalen
Øystein Stray Spetalen, Ove Gusevik og Petter Stordalen gikk via selskapet Unionen AS med brask og bram inn i Norske Skog i 2007, og våren 2008 ble de representert i Norske Skog-styret.

På forsommeren i fjor fikk de imidlertid nok og kastet kortene, noe som resulterte i et tap på flere hundre millioner kroner, noe som sannsynligvis har vært deres verste investering.

Les mer: Svalestup i Spetalen-fiasko

Fra å ha ligger på over 100 kroner i 2007 er aksjekursen til Norske Skog nå på rundt åtte kroner, tilsvarende en markedsverdi på vel 1,5 milliarder kroner.