- Undervisningsbygg stengte i går, tirsdag 22. september, Hersleb skole etter at det under utredning av ventilasjonsanlegget ble funnet forekomster av asbest. Stoffet ble funnet i avtrekkskanalene, det vil si den delen av ventilasjonsanlegget som leder luften ut av bygget, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Det er også funnet asbest på et loft som ikke er en del av bruksarealet på skolen.

- Funnene tilsier likevel at kanalsystemet bør saneres for å fjerne risikoen for lekkasje av asbest inn i skolens arealer. Ut fra et føre var-prinsipp vil skolen være stengt fram til dette er utført, står det videre.

Leter etter alternative lokaler
Det er ikke funnet asbest på rister i innblåsingskanaler.

- For å være på den sikre siden ble det i går også iverksatt måling av asbest i romluften i undervisningsrommene. Rapporter viser at det ikke er funnet asbest der, uttaler administrerende direktør i Undervisningsbygg, Knut Jonny Johansen.

Kanalsystemet skal nå saneres, noe som betyr at skolen vil måtte være stengt en tid fremover.

- Det har vært befaring der i dag, men vi vet ikke om jobben tar en uke eller fire uker. I mellomtiden leter vi etter alternative lokaler for skolen, sier Johansen til Nettavisen.

Han sier de har tre alternative lokaler, men han ønsker ikke å si hvilke lokaler det er snakk om.

Høstferie gir mindre konsekvenser
- Hvordan ble asbesten oppdaget?

- På Hersleb skole har vi jobbet med en utredning for hva vi bør gjøre med ventilasjonsanlegget, fordi det er gammelt. Det er i forbindelse med det arbeidet man har avdekket asbest, sier Johansen.

Han forteller at det i dag er aktivitetsdag ved Hersleb skole, og at konsekvensene av stengingen blir mindre siden det er høstferie i neste uke.