Gå til sidens hovedinnhold

Skoledirektør anmelder foreldre

Foreldrene til 128 elever som ikke har møtt til skolestart ble tirsdag politianmeldt av skoledirektøren i Oslo. Et overveldende fletall av barna har minoritetsbakgrunn.

Anmeldelsene gjelder 99 familier i Oslo. 102 av anmeldelsene gjelder elever i 1. til 5. klassetrinn, mens 26 gjelder elever i 6. til 10. klassetrinn. Skolene har forsøkt å få kontakt med foreldrene via telefon og brev.

- Mer enn 80 prosent av de 128 barna har minoritetsbakgrunn. Vi er bekymret med tanke på integrering og senere arbeidsliv, sier direktør for Skoleetaten i Oslo, Astrid Søgnen, til TV 2 Nettavisen.

Hun understreker at skoledirektøren i Oslo har et særlig press på seg for å holde kontroll med enså sammensatt elevflokk som den vi har i Oslo.

- Det er første gang vi går så langt i å skaffe oss oversikt allerede ved skolestart. Dette markerer en mer oppfølgende og strengere praksis av loven, sier Søgnen.

Mottar branetrygd
Det er Opplæringsloven § 2-1, 5. ledd som åpner for offentlig påtale når elever ikke møter til skolestart og foreldre holder barna borte fra skolen mer enn to uker uten at det er søkt om permisjon.

- Vi har også gjort omfattende undersøkelser med dispensasjon fra Rikstrygdeverket og Folkeregisteret for å sjekke om familiene mottar barnetrygd og annen trygd. En del mottar fortsatt trygd, andre gjør det ikke, sier Søgnen.

Kobler inn barnevern og politi
Da kommunen startet kontrollarbeidet, var 250 familier i søkelyset. Ni av disse viste seg ved nærmere undersøkelse å ha flyttet fra landet uten å gi skolene beskjed.

Tirsdag leverte skoledirektøren anmeldelse til Grønland politdistrikt, med kopi til samtlige berørte skoler. I morgen vil den enkelte skole sende bekymringsmelding til sitt lokale barnevernskontor.

- Nå håper vi politiet dukker ned i sakene, i samarbeid med barnevernet, sier Astrid Søgnen til TV 2 Nettavisen.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen