Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen er åpenbart ikke redd for å rope ulv når han trekker frem et skrekkbilde av den mulige epidemien som kan ramme Norge.

- Dette kan bli alt fra en tilleggsinfluensa - en sommerinfluensa - eller 1,2 millioner nordmenn kan bli smittet. Det vil innebære 13.000 ekstra dødsfall ifølge beregningene. sa helsedirektøren på gårsdagens pressekonferanse.

Om man skulle vært i tvil før pressekonferansen, er det alvorlig grunn til bekymring etterpå. Norske helsemyndigheter er ikke kjent for å slå alarm i utide, og det ligger åpenbart en vurdering bak å male frem skrekkscenariet.

Men hvor bekymret bør vi være?

Ifølge Folkehelseinstituttet kan influensabølger være alt fra helt ubetydelig til såkalt pandemisk influensa.

Hvis det blir en sesonginfluensa, er det ikke grunn til å være bekymret.

- Hvor redd bør jeg være? Lite. Dette opplever vi hver vinter, sier instituttet.

Det er mindre trøst å hente hvis svineinfluensaen utvikler seg til en internasjonal pandemisk influensa som også rammer Norge.

Da bør vi være litt redd, ifølge Folkeinstituttet: - Pandemisk influensa kan bli en alvorlig utfordring for landet, skriver de på sin hjemmeside.

Uten behandling kan en slik pandemi smitte rundt en tredjedel av norges befolkning. Det betyr i så fall nesten 1,6 millioner syke. Risikoen for å dø uten behandling anslås til mellom 0,05 % og 1,0 % for de som blir syke - altså mellom 1.000 og 16.000 døde, grovt sagt.

Men selv i tilfellet hvor spredningen kommer ut av kontroll og rammer Norge, vil man kunne slå den tilbake ved behandling:

- Alle influensatyper hos menneske kan behandles med moderne legemidler (blant annet Tamiflu og Relenza), skriver Folkehelseinstituttet.

Derimot er det mindre håp om at vaksine blir ferdig i tide til å ha så mye å si. I mellomtiden må vi vaske hendene ofte og håpe på det beste.

Men foreløpig er vel skrekkscenariet relativt usannsynlig, heldigvis. Norge har millioner av doser influensamedisin på lager og har bestilt vaksine for hele befolkningen når den blir ferdig.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har foreløpig erklært såkalt fase fire av ialt seks faser i pandemiberedskap.

I praksis betyr det små klynger med begrenset spredning mellom mennesker - noe som tyder på at viruset ikke er godt tilpasset smitte mellom mennesker.

Men skremmende, det er det.