Mubashirs foreldre tilhører nemlig den omstridte retningen Ahmadiyya. Derfor valgte mange muslimer å boikotte Mubashirs oppfordring om å delta i fakkeltoget, sier flere muslimer til VG.

- Muslimer ser på ahmadiyya som en separat religion, som ikke tilhører islam. En del muslimer lot være å komme, fordi de anser Mubashir som ikke-muslim. Dermed føler de at det ble feil å støtte en demonstrasjon som var ledet av en som fremstår som muslim, når de ikke anser ham for å være det, forklarer nestleder i Islamsk Råd, Imran Mushtaq, til VG.

Knapt 300 personer stilte opp i fakkeltoget i Oslo lørdag.

Mubashir er svært skuffet over at trosretningen hans fikk konsekvenser for arrangementet. Han sier til VG at han verken er representant for muslimske grupperinger eller organisasjoner, men en privatperson som ville ta initiativ.

Demonstrasjonen fikk imidlertid full støtte fra en rekke topp-politikere og kjendiser. Se bildene her.