Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp), blåser av forslaget om å heve bompengeavgiftene når forurensningssituasjonen i hovedstaden forverrer seg. Han vil løse problemet med det han kaller «positive tiltak».

På rødt nivå
Samtidig opplever Oslo igjen akutt forurensning onsdag. Målesteasjonene på Manglerud og Hjortnes var begge over rødt nivå som signaliserer helsefare for utsatte grupper, ifølge luftkvalitet.info. På Målestasjonene på Smestad, Kirkeveien, Bygdøy Alle og Grønland var alle oppe i oransje nivå, som betyr dårlig luftkvalitet. (Se kart lenger ned i saken).

- Defensivt fra Naturvernforbundet
Jøran Kallmyr er også bekymret, men tror ikke økt avgiftslegging er veien å gå.
- Jeg blir nesten trist når jeg hører hva de foreslår. Det er så defensivt. Alt de kan komme på når for å bedre miljøet er at det skal bli dyrere å kjøre bil, sier han om forslaget fra Norges Naturvernforbund og Astma- og allergiforbundet.

Les også: Vil gjøre det dyrere å kjøre når lufta er dårlig

For å møte problemene med akutt forurensning i byene, vil de gjøre dyrere og vanskeligere å kjøre bil når forurensningsnivået stiger mot helsefarlige nivåer. Ett forslag er å legge en forurensningsavgift på bompengene.

Vil satse videre på kollektivtilbudet
Kallmyr på sin side har en annen oppskrift. Fra Oslo kommunes side vil han fortsette satsingen på kollektivtilbudet, slik at det skal bli enda enklere å la bilen stå. Fra statlig side ønsker han seg en avgiftsomlegging slik at mindre forurensende biler blir billigere.

Setter sin lit til nye motorer
- Fra 2014 kommer Euro 6-motorene. Da vil ti nye dieselbiler slippe ut like mye nitrogenoksyd som en bil fra 1999. Hvis regjeringen sørger for en avgiftspolitikk som gjør at folk velger mindre forurensende biler, vil problemet være løst, sier Kallmyr.

- Vi jobber langsiktig
Frp-byråden mener Oslo kommune er i godt gjenge når det gjelder å bidra til bedre byluft.

- Vi jobber langsiktig, og vi har særlig vært opptatt av svevestøvet. Og på det området har vi lyktes, sier Kallmyr. Han erkjenner at kommunen ikke er i mål når det gjelder nitrogendioksid som i hovedsak kommer fra utslippene fra biltrafikken og lover at målet også der er å unngå overskridelser av grenseverdiene.

Han peker videre på at satsingen på kollektivtilbudet i Oslo har gitt resultater.

- Kollektivtrafikken i Oslo har økt med 25 prosent. Dagen i dag er et eksempel på hvor viktig kollektivtilbudet er. Når vi får stans med tog og t-bane, går forurensningsnivået opp, sier Kallmyr.

Kommer med revidert plan
Byråden opplyser at han nå finpusser på en revidert handlingsplan for luftkvalitet i Oslo.

Et av tiltakene her er å sørge for at cruisebåtene som klapper til kai på Hjortneskaia kan få strøm og slippe å holde maskinen i gang. Hjortnes er en av målestasjonene der de hyppig er overskridelser av grenseverdiene. Slik er situasjonen også onsdag morgen med nivåer av NO2 over grenseverdien.

Et annet tiltak Kallmyr mener vil monne ligger i Oslopakken og dreier seg om tunneler som leder mye av trafikken gjennom sentrum under jorden. En ny tunnel på Manglerud er dermed et av tiltakene byråden håper skal monne på miljøregnskapet.

Forurensningssituasjonen i norske byer akkurat nå

HTML EMBED

Kartet viser hva målingene av luftkvalitet på en rekke målestasjoner i de største byene i sanntid. Gå inn på Luftkvalitet.info for å se detaljene.

Dette mener leserne
Nettavisens lesere kastet seg engasjert inn i diskusjonen da vi presenterte forslaget om forurensningsavgift tirsdag.

- Hvorfor skal alle astmatikere og miljøforkjempere bo i byen? var en av kommentarene.

- Klarer du å tenke deg til at disse utslippene er med på å skape flere astmatikere og folk med luftveisproblemer? kom det kontant fra en annen leser.

Mange lesere uttrykte skeptis til en slik avgift:

- Bare å ta inn penger hjelper ingen verdens ting. Folk er avhengig av bilen når toget står, lyder kommentaren fra «misterq».