Gå til sidens hovedinnhold

Slakter Googles frynsegode

- Arkaisk og forhistorisk. Slik reagerer en av landets fremste eksperter på Googles frynsegode.

Som Nettavisen NA24 fortalte tirsdag, mottar etterlatte av Googles ansatte i USA en generøs pensjon dersom ektefellen dør. Les mer i artikkelen: «Dette skjer når en Google-ansatt dør»

Ved dødsfall vil den gjenlevende ektefellen eller partneren få utbetalt 50 prosent av lønnen til avdøde de neste ti årene. Det er ikke noe krav til opptjeningstid. Barn av avdøde mottar i tillegg 1.000 US dollar måneden frem til de fyller 19 (23 år hvis de studerer).

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Ordningen er ulik de fleste andre frynsegodene til Google som først og fremst er ment å øke produktiviteten og kreativiteten til de ansatte.

Utbredt i Norge
Mange norske selskaper har lignende ordninger for sine ansatte. I store bedrifter med generelt gode pensjonsordninger hører ofte ektefelleforsikringer med. Disse gir typisk årlige utbetalinger på 40 til 55 prosent av den avdødes antatte samlede pensjonsutbetaling, samt engangsutbetalinger ofte rundt én million kroner.

I Norge er i tillegg alle offentlig ansatte tilgodesett med veldig gode ordninger for etterlatte.

Kristisk pensjonsekspert
En av landets fremste pensjonseksperter, Agnes Bergo i Pengedoktoren , er svært kritisk til ordningen med ektefellepensjon.

- Mange norske arbeidsplasser har kuttet ut ektefellepensjon. Det gjør de av flere grunner. For det første fordi de vil at pengene bedriften bruker på pensjonsløsninger, skal gagne de ansatte – ikke ektefellene deres. Pensjon er dyrt for bedriften. Ved å kutte ut ektefellepensjon, frigjør de midler som kan brukes til å bedre alders- eller uførepensjonen til de ansatte, sier Bergo til Nettavisen NA24.

Et annet argument som taler mot ektefellepensjon er at i Norge, der en svært høy andel kvinner er i jobb, har de fleste egen pensjonsordning.

- Det er ikke slik lenger at mor går hjemme og er avhengig av en ektefellepensjon for å klare seg økonomisk når far går bort. I dagens Norge er mor i jobb. Hvis far dør, så fortsetter mor å jobbe og forsørge seg selv, sier Bergo.

Ifølge offisiell statistikk vil rundt halvparten av gifte nordmenn skifte ektefeller i løpet av livet.

En dinosaur
- Hvis far er gift på nytt, og far dør, sier reglene at under visse forutsetninger skal oppspart ektefellepensjon deles mellom gammel og ny ektefelle. Det er ikke mange som ønsker å begunstige gammel ektefelle, som man kanskje har vært skilt fra i en årrekke. sier Bergo.

- Ektefellepensjon er arkaisk. Ordningen er en dinosaur. Hvis man vil lokke til seg medarbeidere, skal man friste med mer moderne frynsegoder som vaskehjelp eller firmabil – ikke ektefellepensjon, sier pensjonseksperten.

Reelt behov
Storebrand, som oppfordrer flere arbeidsgivere å tilby ektefellepensjon, reagerer slik på Bergos uttalelser:

- Vi er enig med Bergo i at behovet for sikring av etterlatte er endret de siste tiårene, og behovet er noe mindre enn før fordi begge ektefeller som regel er i jobb. Men de aller fleste familier vil likevel ha behov for å sikre de etterlatte økonomisk dersom den ene skulle falle fra, sier forbrukerøkonom i Storebrand Knut Dyre Haug.

Han minner om at en familieøkonomi er basert på to inntekter.

- Utgiftene halveres ikke om den ene ektefellen skulle falle fra. En god dødsfallforsikring kan gjøre at den som sitter igjen – kanskje med små barn - slipper å selge boligen og redusere levestandarden. Se bare på hvor mange som må flytte til en billigere bolig når de skilles, sier Dyre Haug.

Etterlatte kan ikke regne med økonomisk støtte fra folketrygden dersom man har normal inntekt.

- Behovet for en etterlatteforsikring er størst når du har forsørgeransvar. Når barna klarer seg selv, kan du redusere forsikringssummene. Sorgen kan selvsagt ikke begrenses av penger, men de økonomiske problemene kan unngås med gode forsikringer, sier Dyre Haug og legger til: - En god tjenestepensjonsavtale med forsikring mot uførhet og død er hundre ganger viktigere som frynsegode enn gratis vaskehjelp.

- Gi heller høyere lønn
Privatøkonomiekspert Rune Pedersen, som står bak nettstedet smartepenger.no, deler Bergos syn på at arbeidsgivere bør bruke pengene på andre ting enn ektefellepensjon.

- Det er bedre for bedriften å heller bruke pengene på en bedre kollektiv forsikring mot død og uførhet. Det aller beste, og enkleste, er imidlertid å tillby den ansatte høyere lønn. Da vil pengene også inngå i den ansattes pensjonsgrunnlag, noe penger som brukes til privat vaskehjelp og firmabil ikke gjør, sier Pedersen.

Google Norge opplyser til Nettavisen NA24 at selskapets ordning med etterlattepensjon til ansatte i USA ikke tilbys norske ansatte.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken