Gå til sidens hovedinnhold

Slakter norsk skole

Nesten 40 prosent av foreldrene mener kvaliteten i den norske skolen er meget dårlig, viser fersk meningsmåling. Delta i skoledebatten her.

Synovate MMI har på vegne av NHO gjennomført en spørreundersøkelse i befolkningen om kvaliteten på den norske skolen. Resultatene er nedslående.

Nærmere 40 prosent av alle spurte med barn i skolen mener at kvaliteten på skolen er for dårlig.

- Dette er et resultat vi ville tatt meget alvorlig, sier Erik Dalen, som har utført undersøkelsen.

Hvor dårlig er norsk skole? Si din mening nederst i artikkelen.

Onsdag formiddag presenterte NHO resultatene fra spørreundersøkelsen om norsk skole. Ett av spørsmålene som ble stilt, er som følger:

«Hvor god eller dårlig mener du kvaliteten på følgende fag i den norske skolen er med tanke på elevenes kunnskap og presentasjoner?»

Elendig i matte
For faget matematikk svarte halvparten av de spurte at de anså kvaliteten som «meget dårlig».

Kun 21 prosent mente kvaliteten var «ganske god».

Gode i engelsk
I engelsk mener derimot de spurte at vi er langt bedre.

54 prosent mener kvaliteten på engelskundervisningen er «ganske god», mens 19 prosent mener den er «meget dårlig».

Synovate MMI har utarbeidet rapporten på vegne av NHO ved å telefonintervjue 1000 tilfeldig valgte nordmenn.

- Læreren betyr mest
NHO vil ta opp problemene med norsk skole på sin årskonferanse 8. januar. I forkant av konferansen har organisasjonen også bedt forskere undersøke hvordan norsk skole kan bli bedre.

Professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole mener at det er påvist at det beste er å satse på motiverte lærere.

- Uten sammenligning er det læreren og lærens rolle som er viktigst, sier Salvanes.

Hvor mye ressurser myndighetene bruker i skolen betyr med andre ord ikke like mye som hvordan læreren er. Det betyr at det er viktigere å ha en engasjert lærer enn små klasser.

- Observerbare ting som lærerens udanning og alder og kjønn har dessuten mindre betydning enn uobserverbare ting som motiverte lærere, sier Salvanes.

Han understreker samtidig at familiebakgrunnen er det som er mest avgjørende for hvordan en gjør det i utdanningen og arbeidslivet.

Ønsker ulik lærerlønn
President Erling Øverland i NHO mener at Salvenes funn om viktigheten av motiverte lærere er et godt argument for å gi lærerne ulik lønn.

- Foran årets lønnsoppgjør som kommer snart vil jeg si at det er viktigere med en lønnsdifferensiering enn at en nivåheving. Jeg tror at lærerne på den måten vil bli motivert til å oppnå noe. Vi sette krav til resultater, sier han.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken