Gå til sidens hovedinnhold

Slakter praktiseringen av dobbel lønn til foreldre

- Det gis kompensasjon for et inntektsbortfall som ikke er reelt, sier jurist.

Som NA24 skrev mandag tvinger et uklart og komplisert regelverk i foreldrepermisjonsordningen regjeringen til å godta at ansatte i turnus hever dobbel lønn (både foreldrepenger og vanlig lønn) i tiden man er hjemme med barna.

Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) i familie-og kulturkomiteen reagerte kraftig på avsløringen og mener det beviser at foreldrepermisjonsordningen er alt for komplisert.

- Regjeringen møter seg selv i døren. De har lagt opp til dette kompliserte systemet gjennom detaljinndeling og overformynderi, ved å bestemme hvor mange uker mor og far skal ta ut. De har laget et system etter A4-modellen – tilpasser fordeldre i offentlig sektor som jobber fra 08-16. Men er du nordsjøarbeider eller driver eget firma, fungerer ikke regelverket, som vi ser her, sa Hofstad Helleland til Nettavisen.

Ikke lov
Hun får full støtte av eksperter på området.

- Regjeringen og Navs praksis ved å tillate at turnusarbeidere jobber som vanlig i arbeidsperiodene, og mottar foreldrepenger i friperiodene, er neppe i tråd med hensynene bak foreldrepengene og fedrekvoten. Det gis kompensasjon for et inntektsbortfall som ikke er reelt, og barna får riktig nok ikke mindre tid med far, men de får heller ikke mer – som jo er hensikten med fedrekvoten, sier advokatene Lene Frykman og Christian A. Kramer i advokatfirmaet Frykman Kramer til NA24.

Ifølge Frykman fremgår det av ett rundskriv fra Nav at far kan avvikle fedrekvote samtidig som han avvikler ferie og at han kan velge å ta ut fedrekvoten på dager han vanligvis ikke arbeider.

- Dette gir fedre muligheten til å være kreative slik at fedrekvoten kan bli svært gunstig økonomisk uten at det kommer barna til gode i form av mer tid med far. Forholdene ligger spesielt godt til rette for turnusarbeidere, slik som offshorearbeidere, men også andre som tjener opp bonuser og andre ytelser som ikke fordrer samtidig arbeidsinnsats kan nyte godt av denne regeltolkningen. Dette er en praksis som etter vårt syn ikke er i tråd med hensynene bak fedrekvoten og foreldrepengene. Målet er ikke at nybakte foreldre skal få mest mulig penger, men at de skal få kompensert inntektstapet de har ved å være hjemme og ta seg av barnet, understreker advokaten.

Bonusvri også ulovlig
I en artikkel i Dagens Næringsliv (DN) fredag 16. juli fremgår det at inntekt for arbeid som lønnes etter oppnådde resultater kan bedrives uten at NAV griper inn.

- Dette kan tolkes som at det er fritt frem å arbeide så mye man vil i en stilling som bare gir resultatbasert avlønning, og samtidig motta foreldrepenger. Slik er det ikke. Det fremgår uttrykkelig av loven at foreldrepenger ikke kan utbetales når stønadsmottakeren er «i arbeid», sier Frykman.

Hun legger til:

- Dersom man har en jobb hvor det er viktig å ivareta kunderelasjoner samtidig som man avvikler fedrekvote eller foreldrepermisjon, slik det blant annet er for oss advokater, så er den åpenbare - og fullt lovlige – løsningen å ta ut graderte foreldrepenger.

Er i praksis trygdemisbruk
Ifølge artikkelen i DN har Nav ennå ikke forfulgt en eneste pappa som både har mottatt trygd og opparbeidet seg rett til bonus under permisjonstiden.

- Håndhevingen av folketrygdloven er i all hovedsak basert på tillit. Det er verken ønskelig eller mulig at Nav skal kontrollere alle stønadsmottakere. Det betyr ikke at det er tillatt å være i arbeid samtidig som man mottar foreldrepenger bare man godtgjøres i form av bonus og ikke ordinær lønn. Trygdemisbruk som ikke avsløres er like fullt trygdemisbruk, sier Frykman.

Regjeringen har ikke svart på Nettavisens gjentatte henvendelser om en klargjøring av regelverket og om den står på dagens praktisering av loven.

Reklame

NÅ: 60 % på kule badebukser

Kommentarer til denne saken