Gå til sidens hovedinnhold

Slår alarm om ny norsk straffeskatt

Kan ramme titusener av arbeidsplasser.

Etter press fra Senterpartiet endres tollsatsen fra kroner til prosent på en rekke landbruksvarer som harde oster, enkelte kjøttsorter og lam. Detaljene i saken blir klarlagt når regjeringen legger frem statsbudsjettet mandag 8. oktober.

Selv om dette først skjer den 1. januar 2013 advarer en av landets største næringer nå mot skadevirkningene som økt toll for å beskytte norske landbruksprodukter kan gi.

- Regjeringen kan komme til å skade hele den norske eksportnæringen mye mer enn den beskyttelsen de ønsker å gi landbruket, sier Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag, til Nettavisen NA24.

Redder bønder - svikter fiskere
For selv om de nye tollsatsene i utgangspunktet skal skjerme bøndene vil de også kunne ramme andre sektorer.

- Det som er kontroversielt er at man gjennom dette provoserer våre handelspartnere. Norge har formelt sett lov til å gjøre dette gjennom avtalene med EU og WTO, men våre viktigste handelspartnere som er EU, Danmark og Sverige vil neppe sette pris på dette, sier Ivar Gaasland, ved instituttet for økonomi ved universitet i Bergen, til Nettavisen NA24.

Tiltaket kan altså få en boomerangeffekt.

- Selv om Norge mener at dette er noe andre land ikke bør legge seg opp i, kan man ikke se bort ifra at EU kan benytte seg av den samme argumentasjonen overfor Norge, og ved det legge hindringer i veien for norsk eksport fra andre sektorer som fisk, sier Gaasland.

Fiskerinæringen synes at utviklingen nå er skremmende.

- Økt toll skader fiskerinæringen. Hvor mye dette får og si og hvilke reaksjoner dette vil skape hos våre handelspartnere gjenstår å se, sier Nilsen.

Les også disse sakene:

Viktig næring
At det er store verdier som nå kan komme i faresonen er det liten tvil om.

- Fiskerinæringen eksporterer sjømat for over 50 milliarder kroner i året, og om lag 95 prosent av oppfisket kvantum går til eksport. En mer proteksjonistisk handelspolitikk fra Norge vil bidra til redusert vekst i sjømatnæringen, og at fiskerinæringen må bruke omfattende ressurser på å reetablere stabile og forutsigbare handelsbetingelser med for eksempel EU, sier Reidar Nilsen.

Regjeringen har innenfor WTO-regelverket mulighet til, innenfor visse rammer, å øke tollnivået på varer som importeres til Norge. Men det vil ikke si at det er risikofritt.

- Norge er jo avhengig av frihandel og handelsavtaler kan reforhandles. Vi har lov til å øke tollsatsene, men man stiller seg overfor handelspolitisk risiko, sier Gaasland.

- Det vil etter vår oppfatning være en tilnærming preget av lite klok politikk for et lite land som Norge siden vi er så eksportavhengig, sier lederen av Norges Fiskarlag.

Advarer mot proteksjonisme
Lederen i Fiskarlaget sier at han er overrasket over regjeringens timing i denne saken.

- Eller helst mangel på timing. Tidspunktet er rett og slett skadelig ut fra de økonomiske vanskene som er i EU-landene og utfordringene dette kan skape når reaksjonene på norsk toll kommer fra EU.

- Både innenfor WTO, og i uttalelser fra G20-land, er det fremhevet at det er nødvendig at den globale handelspolitikken ikke må utvikles mer proteksjonistisk. I dette bilde er det er paradoks at verdens rikeste land går i feil retning, sier han.

Også Gaasland peker på at proteksjonisme er en farlig utvikling.

- Norge er et land som går bra og her stenger vi ute handel fra land som nå har det mer magert. I kriser generelt har det historisk vært en tendens til at land hegner om seg selv og det er en farlig utvikling. Under en krisesituasjon som den EU nå går gjennom er det mer fornuftig å tilrettelegge for mer handel.

Vil gi dyrere mat
Den nye endringen vil også føre til dyrere utenlandsk mat.

Men det er ikke bare de utenlandske varene som trenger å bli dyrere. Også de norske matvarene kan stige i pris.

- Det vil gi en mangedobling i importkostnadene og betyr selvfølgelig at man kan øke den innenlandske prisen på ost fra Tine og Synnøve Finden, noe som vil gi bonden en høyere pris, sier Gaasland.

Også utvalget i butikkene kan bli dårligere.

Les mer: - Nå gjør han maten dyrere

Nettopp ferdig med straff
I 1991 ble den norske laksenæringen pålagt en «straffetoll» på salg av fersk laks til USA. Dette som følge av at amerikanske myndigheter mente norsk fiskenæring «dumpet» fisk til under produksjonskostnadene på det amerikanske markedet.

Denne straffen som var på 26,07 prosent ble først fjernet ved starten av året - altså etter hele 20 år.

Fiskarlagslederen fremhever at norsk sjømatnæring er svært konkurranseutsatt og er avhengig av stabil og forutsigbare handelsbetingelser.

- Det er helt avgjørende at regjeringen fører en politikk som styrker våre handelsrelasjoner til viktige handelspartnere.

Nye møter på trappene
Nylig kom SINTEF med en analyse gjort for Fiskeri- og kystdepartementet, der det kommer frem at sjømat er en av de viktigste eksportnæringene i Norge og at både verdiskapning og sysselsetting økte betydelig fra 2008 til 2010.

Analysen viser at én sjømatansatt gir opptil 1,3 nye jobber i andre næringer og at næringen skaper grunnlag for 44.000 arbeidsplasser

En av de viktigste grenene i norsk sjømat er lakseproduksjon, og her har det vært en kraftig økning det siste året.

Den norske eksporten av laks i andre kvartal i år var på 270.000 tonn, tilsvarende en økning på 26,2 prosent fra 2011. Norge eksporterte 21 prosent mer laks til Europa enn i samme kvartal i fjor, en økning på 31.000 tonn. Frankrike er den største importøren av norsk laks med hele 39.000 tonn.

Om kort tid skal fiskerinæringen igjen ut i viktige forhandlinger.

- Norge skal om kort tid igjen innlede forhandlinger av tollfrie kvoter (av hvitfisk og pelagiske arter) med EU. Dersom Norge i forkant av disse forhandlingene velger å iverksettes proteksjonistiske tiltak i forhold til blant annet landbruksvarer fra EU, er Fiskarlaget svært bekymret for disse forhandlingene, sier Reidar Nilsen.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken