Gå til sidens hovedinnhold

Slår full alarm for norske kroner

Får verdens største valutatrader rett, kan det være katastrofe for norsk økonomi.

Etter at ratingbyrået Standard & Poor’s nedjusterte USAs kredittverdighet den 5. august er kronen den valutaen, av en viss størrelse, som har gjort det sterkest mot dollar, euro og yen.

Deutsche Bank, som er verdens største valutatrader, mener at den norske kronen vil styrke seg ytterligere i tiden som kommer. Som en konsevens av uroen i de europeiske finansmarkedene og desperate investorers jakt på markeder som de ikke mener er overpriset.

Og en av disse er den norske kronen, mener Deutsche Banks strateg Henrik Gullberg.

- Det er et desperat behov for sikre havner og kronen er en åpenbar kandidat. Kronen er ikke betydelig overpriset, noe som er en annen ting som er attraktiv, sier han, ifølge Bloomberg.

Frykter for norsk økonomi
- Jeg både håper og tror at Deutsche Bank tar feil. Omtrent alle analysene som kommer viser at Norge er en oase i en elendig verden, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, til NA24.

Norges sterke statsfinanser, ekstremt lave ledighet og enorme overskudd - størst av alle land med topprating, har fått utlendingene til å få øynene opp for landets valuta. Og det sprer enorm bekymring hos landets arbeidsgivere.

- Vi har daglig kontakt med våre medlemmer, og det er ikke et eneste møte vi har hatt med en bedriftsledelse hvor ikke kronekursen har blitt diskutert. Det er helt klart at dagens nivå ikke er bærekraftig for industrien, men det tar litt tid før det sees på bunnlinjen og det slår forskjellig ut for de forskjellige bedriftene. For eksempel er stadig flere bedrifter ordrebasert med få, men store ordre. Disse er de som blir rammet hardest, sier Sunde.

I Norge i dag er det i underkant av 200.000 som jobber med eksportrettet næring, men konsekvensene knyttet til problemer hos disse er mye større.

- Det som undervurderes er at industrien i Norge igjen benytter seg av andre underleverandører i mye større grad enn noen annen næring. Dermed vil problemer som rammer industrien spre seg videre ut i økonomien, sier Sunde.

Kjemper om svakest valuta
Gullberg peker på at investorene i mindre grad kan frykte kjøp av kroner i en langsiktig perspektiv, da prisingen egentlig ikke er en fare. Derimot peker han på australske dollar som et eksempel på en valuta som er kraftig overpriset.

Nylig meldte også HSBCs valutateam, med den globale valutasjefsstrategen David Bloom i spissen, at den norske kronen står igjen som én av kun tre sikre havner.

- Vi har lenge argumentert at norske kroner er en bedre investering i trygge havner enn sveitsiske franc. På nesten alle områder har kronen overlegne kvaliteter. Men markedet vil nå frykte at dersom de enten dytter norske kroner eller singaporske dollar for langt, eller for fort, vil det komme intervensjoner fra de forskjellige sentralbankene.

Storbanken HSBC ser nå at rentevirkemiddelet for å få fart i økonomien, er brukt opp. Nå går i stedet kampen om å ha den svakeste valutaen.

- I pengepolitikkens gamle verden satte sentralbanken prisen på penger - styringsrenten - og lot den bestemme mengden penger i sirkulasjon. Men prisen på penger er nå null og sentralbankene har snudd sin oppmerksomhet mot å kjøre opp pengemengden. I motsetning til rentepolitikken er denne ubegrenset.

Bloom mener også at til tross for at ingen i sentralbankene vil innrømme en pengepolitikk, der pengemengden økes i forhold til andre land, vil dette drive valutakursene lavere - i håp om at det vil støtte opp om eksportetterspørselen.

Valutateamet til HSBC mener også at resultatet av nullrente, som man nå har store deler i den vestlige verden, er at sentralbankene har endret fokus til å ha den svakeste valutaen i byen.

- Dette er et spill ikke alle kan vinne, men det betyr ikke at de ikke vil forsøke. De som tror at de ikke må være med i krigen vil bli sugd inn via handlingene til de andre. En valuta som vil tjene mest fra dette er den som ikke vil klage... gull, er konklusjonen til HSBC.

Varsler nytt rentekutt
Sunde sier at det nå finnes tre tiltak som kan demme opp for en for sterk krone. Disse er:

* Norges Bank handler kjapt ved å redusere rentebanene og justerer rentenivået
* Statsbudsjettet som kommer må være utrolig stramt
* Regjeringen kan komme med flere støttetiltak i statsbudsjettet

Når det gjelder rentenivået mener Sunde det er spesielt viktig at denne ikke blir satt opp. Og ting kan tyde på at sentralbanksjef Øystein Olsen er i samme modus.

Torsdag holder Olsen Schweigaard-forelesningen på Universitetet i Oslo. Her hentyder han til at et rentekutt kan være på trappene:

«Tidligere denne uken bestemte sentralbanken i Sveits seg for å offentliggjøre et gulv for kursen på sveitsiske franc mot euro. Bakgrunnen var at sveitsiske franc hadde styrket seg vesentlig. Rentene og inflasjonen i Sveits er nær null, og veksten er lav. Den sveitsiske sentralbanken mener at en ytterligere styrking kunne ført til nedgangstid med deflasjon. Den innførte derfor tiltak for å hindre en slik utvikling. Norske kroner styrket seg kraftig i etterkant. En for sterk krone kan over tid gi for lav inflasjon og for svak vekst. Det vil i så fall bli møtt med tiltak i pengepolitikken. I Norge er det styringsrenten som er det aktuelle virkemiddelet.»

Kronens muskler eser ut
Torsdag fortsetter kronen å styrke seg mot de aller fleste valutaer. Det kan tyde på at utlendingenes jakt på norske kroner ikke er over.

Her kan du følge valutakursene

Men kronens størrelse er imidlertid et problem, om man ser på tradisjonelle sikre havner som svitserfranc og japanske yen.

- Det er en lite, illikvid valuta og sikre havner er typisk mye mer likvide, sier Gullberg.

I fjor utgjorde handelen av norske kroner 0,7 prosent av den globale valutaomsetningen. Til sammenligning utgjorde sveitsiske franc 3,2 prosent.

På den andre siden kan små valutaer være glimrende for spekulanter, da de med relativt små volum kan gjøre store utslag på bevegelsene.

Sunde peker på at historien kan ha skremt investorene.

- Heldigvis har man sett tidligere at spekulanter, som har satset hardt på kronen, har tapt enorme summer når de så skulle seg ut igjen grunnet at kronen er en såpass liten valuta. Det kan være med på å begrense oppgangen.

Det nevner også sentralbanksjefen i sin tale:

«Markedet for norske kroner er lite i internasjonal målestokk. Det betyr at kronekursen kan bevege seg mye ved internasjonal uro. Det gjelder også den dagen aktørene i valutamarkedet vil trekke seg ut av kroner. Det kan bli trangt i døren hvis alle vil ut samtidig.»

Kommentarer til denne saken