Gå til sidens hovedinnhold

Sleipner-kaptein dømt

Tidligere HSD-kaptein Sverre Hagland er i Gulating lagmannsrett dømt til seks måneders betinget fengsel etter Sleipner-ulykken. Rederiet er frifunnet.

Dommen er gitt med en prøvetid på to år.

Hagland var tiltalt for å ha utvist uaktsomhet da "Sleipner" gikk på grunn og sank ved Store Bloksen for fire år siden. Hagland var da kaptein om bord. 16 personer omkom i forliset.

Hagland, som etter ulykken sluttet som kaptein, ble i Sunnhordland tingrett frifunnet.

Påtalemyndigheten anket saken, og i lagmannsretten la aktor Eirik Stolt-Nielsen ned påstand om seks måneders betinget fengsel. En enstemmig rett endte på samme konklusjon.

Sverre Hagland tar to ukers betenkningstid, før han bestemmer seg for om dommen skal ankes.

- Klart uaktsomt
I dommen heter det blant annet:

«Hovedårsaken til grunnstøtningen er etter lagmannsrettens syn å finne i Haglands mangelfulle oppmerksomhet og årvåkenhet omkring fartøyets navigasjon i alle fall fra det tidspunkt MS Sleipner tørnet styrbord ved Ryvarden på nordgående kurs. Etter lagmannsrettens syn må det bebreides Hagland som klart uaktsomt at han i denne fasen av seilasen, med tilnærmet full servicefart, ved overgang til et forholdsvis trangt farvann for hurtigbåtkjøring og i mørke, unnlot å benytte de navigasjonshjelpemidler som var om bord.»

«Det å unnlate å bruke fartøyets navigasjonsinstrumenter i den situasjon som her forelå, er etter lagmannsrettens syn ikke forenlig med reglene for sikker navigering og godt sjømannskap.»

«Etter lagmannsrettens syn har grunnstøtningen ikke sin bakgrunn i et øyeblikks uoppmerksomhet, eller feilfordeling av oppmerksomheten fra Haglands side. Grunnstøtningen er et resultat av at Hagland i egenskap av ansvarlig navigatør over et forholdsvis langt tidsrom, hadde mangelfull og utilstrekkelig oppmerksomhet omkring fartøyets navigering og posisjon.»

I dommen understrekes det at Hagland, selv om han må bebreides for mangelfull og utilstrekkelig navigering, ikke klandres for at hurtigbåtens evakueringssystem, som var godkjent av norske myndigheter, ikke fungerte tilfredsstillende når forliset først inntraff.

Rederiet frikjent

Rederiet, Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) er frifunnet, akkurat som i tingretten.

Rederiet var tiltalt for å ha tillatt at "Sleipner" var i trafikk uten at mannskapet hadde god nok sikkerhetsopplæring. Aktor la her ned påstand om fire millioner kroner i foretaksbot.

Dette ble ikke tatt til følge av retten. Også her var retten enstemmig.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene