Som NA24 fortalte tirsdag blir alle voksne nordmenn vurdert fra a til å på kredittverdighet. Omlag, 4,2 millioner nordmenn har en karakter fra null til hundre hos banker, kredittopplysningsbyråer og kredittkortselskaper. Les mer i artikkelen: Du er rangert fra null til 100.

Din karakter, eller score som det heter på fagspråket, er ofte avgjørende for om du får lån i banken eller lov til å handle på kreditt.

Topp- og bunnkarakter - samtidig
En NA24-leser raser over måten kredittopplysningsbyråene deler ut karakterer på.

Ole Valaker (tidligere journalist og redaktør i Nettavisen) mener byråene systematisk diskriminerer selvstendig næringsdrivende.

- Hos Nordea har jeg toppscore med 93 av 100 oppnåelige poeng, mens jeg er en risikokunde hos kredittkortselskapene med 37 poeng, selv om hverken jeg eller mitt firma har en eneste betalingsanmerking, sier Valaker til NA24.

Han reagerer på at kredittopplysningsbyråene offisielt uttaler at innehaver av enkeltmannsforetak med negativ betalingshistorikk får redusert rating.

- Dette er ganske enkelt ikke sant: Du blir vurdert som risikabel bare du er selvstendig næringsdrivende, sier Valaker.

Har du en dårlig, eller god, erfaring med kredittopplysningsbyråene? Kontakt NA24.

Startet enkeltmannsforetak
Han oppdaget praksisen da han startet enkeltmannsforetak i 2010.

- Da begynte problemene umiddelbart. Plutselig fikk jeg ikke engang fikk bensinrabattkort, selv om jeg har en bra årslønn i norsk sammenheng, sier Valaker som også har opparbeidet høy egenkapital på egen bolig.

Da han ringte og spurte hvorfor ble han fortalt en en saksbehandler i banken at han ikke kunne få rabattkort fordi han hadde opprettet enkeltmannsforetak.

- Heldigvis hadde jeg en bankforbindelse før jeg opprettet firmaet, ellers hadde jeg vel ikke fått boliglån heller, sier Valaker.

Han gir derfor blaffen i hva kredittfirmaene mener om ham.

- Men andre får kanskje ufortjente problemer på grunn av denne praksisen, sier Valaker.

Statistisk sammenheng
Kredittanalysebyrået og inkassoselskapet Lindorff Norge forsvarer praksisen.

- Det er riktig at det ofte er en sammenheng mellom enkeltmannsforetak og svakere kredittrating, selv om dette kan variere en del mellom ulike scoringmodeller. Bakgrunnen for at drift av et enkeltmannsforetak ofte kan slå negativt ut på kredittvurderingen, er at det er en klar statistisk sammenheng mellom drift av enkeltmannsforetak og sannsynligheten for at man får en betalingsanmerkning. Økningen i sannsynlighet for betalingsanmerkninger kommer blant annet av at man er eksponert både som privatperson og firma, sier kommunikasjonssjef i Lindorff Stig Inge Eikemo til NA24.

Ved utgangen av første kvartal 2012 var rundt syv prosent av aksjeselskap i Norge, tilsvarende rundt 14.600 selskap, ratet ikke kredittverdig av Soliditet Decisions. Disse selskapene hadde i gjennomsnitt 84 prosent lavere likviditetsgrad enn gjennomsnittet for alle AS og en konkursandel på seks prosent i første kvartal 2012 i forhold til 0,4 prosent for alle akjeselskap.

Cirka seks prosent at privatpersoner, omlag 226.000 nordmenn, var ratet ikke kredittverdig av Soliditet Decisions. 220.000 av disse hadde betalingsanmerkning på samme tidspunkt og 30 prosent hadde lavere netto inntekt enn gjennomsnittet i Norge.

Hva er et scorekort?
- Et scorekort er et verktøy for kredittrisikostyring som rangerer en person eller et foretak etter sannsynligheten for henholdsvis mislighold eller konkurs, innenfor en gitt scoreskala. Øverste og nederste grense på denne skalaen kan variere, men som oftest oppgis kredittverdighet som et sannsynlighetstall mellom null og én, eller 0 og 100. Sluttbruekre og privatpersoner ser derimot kun en endelig kredittrating eller kredittanbefaling, som i praksis er en kategorisering av scoreskalaen, forklarer analysesjef Nils Staib i Lindorff Norge overfor NA24.

Hva er en kredittrating?
- Ratingen kan defineres på forskjellige måter, for eksempel gitt ved bokstaver (A til F), bokstavkoder (AAA til C) eller sone (5 til 1). I tillegg har scorekort ofte et sett med ekspert-regler som overstyrer scoren og bestemmer endelig kredittrating, for eksempel hvis en person har betalingsanmerkning eller et foretak ikke har levert regnskap. I all hovedsak er kategoriene varianter av tre grupper; Avslag, Manuell kontroll og Godkjent, forklarer Staib.