Tirsdag publiserte NA24 saken: Sparte fem tusen på fem minutter. I artikkelen forteller Truls Brynildsen om hvordan han kuttet forsikringsregningen med fem tusen kroner ved å bytte fra If til DNB.

Saken gikk ikke upåaktet hen hos landets største bank- og finanskonsern.

- Vi vil gjerne fortelle norske forsikringskunder bakgrunnen til at mange kan få såpass stor rabatt på forsikringer når de bytter selskap, sier direktør i DNB Skadeforsikring Lars-Petter Hagen til NA24.

Topris modell
Han forteller at mange forsikringsselskap, og i særlig grad de etablerte, benytter en topris modell basert på kundenes betalingsvilje.

- Dette betyr at så lenge du ikke selv shopper aktivt rundt på pris hos andre selskap betaler du ofte en langt høyere pris for dine forsikringer enn nødvendig, sier Hagen.

De kundene som gidder å foreta en sjekk av priser og så bytte forsikringsselskap, opplever ofte at det gamle selskapet kommer i ettertid med et bedre tilbud - ofte opp til 30 prosent.

- Vi har mange kunder som har tatt overgang til oss og får da kjapt en henvendelse fra tidligere selskap med en helt ny pris. Kunden kan, med rette, spørre seg hvorfor hun eller han ikke fikk denne prisen i utgangspunktet?, sier Hagen.

Føler du deg lurt av et forsikringsselskap? Fortell din historie til oss!

Har selv transparent prising
Han opplyser at DNB Skadeforsikring opererer med transparent prising. Det betyr at kunder automatisk får laveste fastpris basert på bakgrunnsinfo og variabler som alder, bosted med mere.

- Med et transparent prissystem vil derfor kunden alltid vite at hun eller han oppnår beste pris hos selskapet og ikke en unødvendig høy pris som lojale kunder betaler, sier Hagen.

Lojale eldre kunder betaler svindyrt
Han forteller at majoriteten av ”shopper’ne” hører hjemme blant de yngre årsklassene, og at kundelojaliteten øker med alder.

- En konsekvens av to-prismodellen er at aldersgruppen 60 pluss subsidierer de yngre årgangene gjennom unødvendige høye priser, sier Hagen.

Betaler mer enn prisen på Finansportalen
Et annet moment er at i ulike prissammenligninger presenterer selskapene sin konkurranseutsatt pris.

- For flere store forsikringsselskaper vil denne prisen ofte ligge langt lavere enn det de lojale kundene betaler. For selskapene som har en transparent prisstruktur vil prisen være den samme uansett, sier Hagen.