Gå til Nettavisen Motor

Regjeringen har konkludert med valg av trasé for firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange kommune.

SE DEN NYE TRASEEN:

Klikk her for fullstendig kart over den nye E6 og Dovrebanen

Anlegg av vei og bane skal skje samtidig.

- Opprinnelig var det ikke meningen av man skulle bygge dette samtidig, men det skal gjøres nå. Årsaken er at dersom firefeltsveien står klar samtidig som banen er elendig, så vil nok folk heller velge bilen. Dermed sørger vi for at jernbanen også blir et alternativ samtidig, sier kommunikasjonsrådgiver i Miljøverndepartementet Gard Nybro-Nielsen til Nettavisen.

Sparer 300 mill.
Denne løsningen skal redusere miljømessige og trafikkmessige ulemper, og at kostnadene begrenses med 300-400 millioner kroner.

Det bevaringsverdige gårdstunet Nedre Ulvin skal spares som en del av kulturlandskapet, og jernbanen vil i tillegg gå i høy bro over Tangenbukta med tilhørende tunnel.

En lengre strandstrekning vil så bli bevart ved Espa.

- Hele prosjektet vil koste rundt 10,5 milliarder kroner, forteller Gard.

Miljøverndepartementet har godkjent kommunedelplanene med følgende alternativer:

- Jernbaneverkets og Statens vegvesens forslag for strekningen fra Minnesund til Korslund Nord

- Eidsvolls kommunes vedtak fra Korslund Nord til Skrårud

- Statens vegvesens og Jernbaneverkets forslag fra Skrårud til Strandlykkja stasjon,

- Statens vegvesens forslag til veg fra Kleverud til Skaberud

- og et mellomalternativ for jernbane fra Kleverud til Steinsrud stasjon

Første strekninger åpnes høsten 2009
Det er allerede satt i gang bygging av ny vei på strekningene Gardermoen-Dal i Akershus og Skaberud-Kolomoen i Hedmark, opplyses det i en pressemelding fra samferdselsdepartementet.

Disse strekningene skal åpnes for trafikk høsten 2009.

Forberedelsene til strekningen Dal-Minnesund, som skal være andre byggefase, skal også ha startet.

Bompenger
Et bompengeopplegg for andre fase skal legges fram så snart det ligger tilstrekkelige avklaringer, opplyser samferdselsdepartementet.

Tredje og siste fase av den samlede utbyggingen mellom Gardermoen og Kolomoen er E6 mellom Minnesund og Skaberud.

Dobbeltsporet på strekningen Eidsvoll-Hamar er første steg på veien mot en halvtimes frekvens og reisetid ned mot en time Hamar-Oslo. Dagens reisetid er rundt en time og 25 minutter.

Norges Naturvernforbund er skuffet
Norges Naturvernforbund sier en pressemelding at de er misfornøyd med den nye E6 og jernbanen Eidsvoll-Hamar.

De ønsker en jernbane som skåner Mjøsas strandsone, samtidig som at maan hadde bygget en mer tidsriktig jernbane som kan inngå som en del av en framtidig høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim.

Miljøorganisasjonen er også bekymret for fuglefredningsområdet i Vorma, hvor traseen vil krysse. Dette innebærer da en ny bru over Tangenbukta.

Norges Naturvernforbund foreslår derfor at banen kunne ha blitt lagt lenger øst, bort fra strandsonen.

Det siste fra Nettavisen Motor:

Slutt med selvskrytet

Eier du en Saab?

Blir Norges billigste hybrid

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor