Det ble klart da nærpolitireformen ble lagt fram søndag. Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, KrF og Arbeiderpartiet stiller seg bak den.

– Denne brede enigheten er viktig for politiet. Det sikrer stabilitet og forutsigbarhet for arbeidet med trygghet i hverdagen, sier Anders B. Werp, saksordfører og justispolitisk talsperson i Høyre.

Les også: - Asker og Bærum blir en del av Oslo politidistrikt

Regjeringens forslag i saken innebar blant annet at dagens Vestfinnmark politidistrikt skulle bli en del av Troms politidistrikt, mens Østfinnmark skulle fortsette som et eget distrikt. Nå blir i stedet hele Finnmark ett distrikt, og det samme blir Troms.

– Det er politifaglige argumenter for en slik løsning, skrev politimestrene.

Søndag ble det klart at deres argumenter er blitt lyttet til.

Det er også flere småendringer i inndelingen av andre politidistrikter. Bindal kommune i Nordland blir en del av det nye Trøndelag politidistrikt, mens Jevnaker kommune i Oppland havner i Sør-Øst politidistrikt, selv om det ligger i et fylke som ellers blir det nye Innlandet politidistrikt.

- Helt nødvendig

Fornyingen av politiet skjer basert på et alvorlig grunnlag og innebærer «helt nødvendige endringer i norsk politi», ifølge justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap).

Hun understreket på pressekonferansen i Stortinget søndag at Arbeiderpartiet har jobbet for vesentlige endringer i det forslaget justisminister Anders Anundsen (Frp) la fram på senvinteren. Likevel er politireformen for viktig til å bli gjenstand for partipolitisk spill, ifølge Tajik.

– Vi hadde delte synspunkter da vi startet arbeidet, men sluttresultatet er bedre og reformen sterkere, sa hun.

Tajik framhevet spesielt tre forhold der Ap har fått gjennomslag:

* Lokalsamfunnene får reell innflytelse over sluttresultatet ved at Politidirektoratet plikter å involvere dem i endringsprosessen.

* Regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget med forslag om hvordan roller og ansvar avklares, og ledes i en nasjonal krise, innen utløpet av 2015.

* Ledelses- og kulturutfordringene i politiet skal forbedres og forbedringsarbeidet skal evalueres i 2017.

Venstre er glad for den brede enigheten bak nærpolitireformen som ble presentert søndag.

– Reformen vil gi oss et enda bedre politi i framtiden. Jeg er svært glad for at så mange partier stiller seg bak reformen, og jeg er fornøyd med at det presiseres at kommunene skal ha innflytelse på plasseringen av lensmannskontorer, sier partiets justispolitiske talsperson Iselin Nybø.

Venstre har også vært opptatt av å sikre sokkelberedskapen langs kysten.

– Den beste løsningen på dette er at ansvaret fortsatt skal deles mellom fire politidistrikter, og at dagens lokalisering beholdes, sier Nybø. (©NTB)

Venstre: – Et enda bedre politi

Venstre er glad for den brede enigheten bak nærpolitireformen som ble presentert søndag.

– Reformen vil gi oss et enda bedre politi i framtiden. Jeg er svært glad for at så mange partier stiller seg bak reformen, og jeg er fornøyd med at det presiseres at kommunene skal ha innflytelse på plasseringen av lensmannskontorer, sier partiets justispolitiske talsperson Iselin Nybø.

Venstre har også vært opptatt av å sikre sokkelberedskapen langs kysten.

– Den beste løsningen på dette er at ansvaret fortsatt skal deles mellom fire politidistrikter, og at dagens lokalisering beholdes, sier Nybø.

KrF: – Gjennomslag for tilstedeværende politi

De kommunene som ikke har et polititjenestested, skal ha en politikontakt til stede én eller flere dager i uken, opplyser justispolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

– Jeg er svært glad for at KrF har fått gjennomslag for at alle kommuner nå skal ha tilstedeværende politi, og at en eventuell nedleggelse av tjenestesteder skal vedtas politisk. KrF har gjennom hele prosessen vært opptatt av å sikre trygghet for innbyggerne der de bor, ikke bare i de store byene, sier Ropstad i en kommentar til Nærpolitireformen som ble presentert søndag ettermiddag.

– Lokalt forankret politi er helt avgjørende for å sikre god forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Gjennom krav til responstid samt tilstedeværelse, sikrer vi både god beredskap og forebygging i hele landet, påpeker Ropstad.

Frp glad for støtten

Fremskrittspartiet er glad for at regjeringens nærpolitireform får bred støtte i Stortinget.

– Reformen gir politiet det nødvendige redskapet for å utvikle en enda bedre tjeneste til innbyggerne, sier partiets justispolitiske talsperson Ulf Leirstein.

– Man skal merke at økte ressurser gir mer politi, økt trygghet og bedre beredskap, legger han til.

- En riktig avgjørelse

Politimester Terje Nybøe i Asker og Bærum er fornøyd med at området blir en del av Oslo politidistrikt.

I det opprinnelige forslaget fra regjeringen ble distriktet vest for Oslo lagt til det nye Sør-Øst politidistrikt – sammen med Buskerud, Vestfold og Telemark. Nybøe skrev sammen med Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold et brev til justiskomiteen på Stortinget. Der ba de om at de to distriktene måtte slås sammen, noe som nå altså er blitt resultatet.

– Et godt forlik og en riktig avgjørelse for et fremtidsrettet politi i Asker, Bærum og Oslo, sier Terje Nybøe i en kommentar til NTB.

- God løsning

Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) mener det var en god løsning at Asker og Bærum innlemmes i Oslo politidistrikt.

– Hovedstadspolitiet blir bedre og mer robust med et nytt, felles politidistrikt, sier Røsland i en kommentar til politireformen som ble presentert søndag.

Han betegner Asker og Bærum som Oslos aller nærmeste naboer og venner.

– At våre tre kommuner nå samles i ett politidistrikt, er positivt for vårt samarbeid. Endringen vil gi raskere responstid og bedre beredskap, og det har vært et ønske fra politimestrene i Oslo og Asker og Bærum. Endringen vil føre til et bedre politi i hele hovedstadsregionen, sier Røsland. (©NTB)