Gå til sidens hovedinnhold

Slik døde 48 på jobb

Arbeidstilsynet har registrert 48 døde som følge av arbeidsulykker i 2003. Her er bakgrunnen for dødsfallene.

Type ulykker/årsaksammenhenger:

Ulykken er som nevnt spredd over mange nærings- og yrkesgrupper og hendelser:

 • Elleve ulykker er rene trafikkulykker på vei. Hele ni skyldes utforkjøring og seks av disse skjedde med tunge kjøretøy.
 • Ti av ulykkene skyldes fall i forskjellige situasjoner – en økning på fire fra 2002.
 • Seks av ulykkene skyldes at arbeidstakere kom i klem mellom maskindeler eller i maskiner.
 • Fem dødsfall skyldes fallende gjenstander i forbindelse med gruve- og fjellrenskningsarbeid, lasting av gods og reparasjon av personbil.
 • Fire omkom på grunn av surstoffmangel i grassilo på gårdsbruk.
 • Tre ulykker skyldes elektrisk spenning.
 • To ulykker skjedde i forbindelse med sprengningsarbeid.
 • To ulykker skyldes drukning – en dykker og en lærer i forbindelse med skoletur for elever.
 • En bussåfør ble knivstukket under kjøring (vold)
 • En påkjørt av traktor på gårdstunet
 • En omkom i småflyulykke
 • En stanget av egen okse
 • En omkom ved felling av tre

(KIlde: Arbeidstilsynet)

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere