SPØR ORAKELET HER!

Kjære orakel,

jeg er en kvinne som er ansatt som avdelingsleder og jeg har kun en «under» meg. Han tok permisjon, startet i ny jobb og ble tilbudt høyere lønn hos oss. Han sa ja takk og har nå derfor høyere lønn enn det jeg har - cirka 30.000 kroner mer i året. Jeg har årlig lønnssamtale, men har ikke blitt tilgodesett med mer i lønnsinntekt. Jeg har sagt rett ut til arbeidsgiver at lønnsforskjellen gjør meg umotivert. Hva skal jeg gjøre for å få høyere lønn?

Hilsen Umotivert Arbeidstaker

Kjære Umotivert Arbeidstaker,

tradisjonelt er det jo slik at en leder tjener mer enn sin(e) underordnede, men det behøver ikke alltid være slik. Det kan være flere grunner til at en underordnet tjener mer, som for eksempel at vedkommende har etterspurt kompetanse, arbeidsgiver ønsker å en eller annen form for «signal» til overordnet, e.t.c. Jeg nevner dette fordi du før du går til din arbeidsgiver må du gjøre en grundig analyse av situasjonen, som også kan vise at arbeidsgiver faktisk har en «gyldig» grunn til at din underordnede tjener mer enn deg.

Helt sentralt er altså å forberede seg og her ikke bare tenke på sin egen situasjon, men kanskje først og fremst på arbeidsgiverens. De fleste av oss forhandler med utgangspunkt i hva som er våre egne interesser, men like viktig er det å analysere hva som er arbeidsgiverens interesser og forsøke å finne frem til argumenter som gjør at det er i arbeidsgiverens interesse at du bør tjene mer enn din underordnede. Å argumentere på dette grunnlaget «selger» bedre. Argumenter som tilsier at du bør tjene mer enn din underordnede er for eksempel:

1) At det vil svekke din autoritet som sjef at underordnede tjener mer. Det er kjent sak at lønn gjerne er forbundet med intern status.

2) At det gir feil signaler i organisasjonen om at det ikke lønner seg økonomisk å påta seg lederansvar.

3) At det vil bli oppfattes som kjønnsdiskriminerende at en underordnet mann tjener mer enn sin kvinnelige sjef, noe en hvilken som helst bedrift i dag ikke kan ha på seg. Dersom din underordnede skal tjene mer må det foreligge særlige kvalifiserte grunner som din arbeidsgiver i så fall må redegjøre for og disse grunner må være legitime. Lønnsforskjellen kan være i strid med likestillingsloven §§ 2 og 5.

I en forhandlingssituasjon må du også analysere hvilke alternativer både du og din arbeidsgiver har til en fremforhandlet løsning. Dersom du er avhengig av denne jobben og ikke har noen bedre alternativer, mens arbeidsgiveren ikke er avhengig av deg (du kan erstattes), er det ikke til å komme fra at arbeidsgiveren har en bedre forhandlingssituasjon. Dersom det motsatte er tilfelle – at du spiller en stor rolle i bedriften og er vanskelig å erstatte, er det du som er i en god forhandlingssituasjon. Det er balansen mellom de alternativer som partene har til en fremforhandlet løsning som gjerne utgjør «maktforholdet» i den konkrete forhandlingssituasjon. Vær oppmerksom på dette. Dersom du vurderer alternativet å bytte jobb dersom det ikke skjer en lønnsendring, så vær forsiktig med hvordan du eventuelt lar dette fremkomme. Det går en linje fra at dette kan oppfattes som en utidig «trussel» som bare skader relasjonen til arbeidsgiver, til at det kan være nødvendig at det gjøres oppmerksom på at du faktisk har jobbalternativer.

Til slutt: Det kan være av betydning hvordan du ordlegger deg overfor arbeidsgiveren. Bruk av ord som «urettferdig», «mister motivasjon» oppfattes som negativt og kan virke sytete. Det selger ikke. Bruk heller ord som «ikke legitimt» e.t.c. Lykke til!

Forhandlingsekspert Sigurd Knudtzon, partner i advokatfirmaet Simonsen og forfatter av boken «Å forhandle», svarte for orakelet

Kjære orakel,

jeg har vært på andregangsintervju for en stilling og etter det siste intervjuet har de ringt mine referanser, men jeg har ikke hørt noe fra dem etter referansesjekk. Når har det gått to dager og jeg vet at referansen har skrytt av meg. Får jeg jobben tro?

Hilsen Jasmin

Kjære Jasmin,

du er en utålmodig sjel skjønner jeg! Har sett i kaffegruten og det ser ikke bra ut ... Spøk til side. Ser vi på hvordan slike prosesser normalt fungerer - for det varierer, kan jeg ikke skjønne annet enn at du ligger rimelig godt an til å få jobben. Men det kan være to -tre kandidater igjen i en sluttfase.

Drøyer det et par dager til før du hører noe, kan det tyde på at de jobber med å få plass en annen kandidaten mens de holder deg «litt varm». Det er langt fra sikkert at dette er tilfelle Hadde jeg vært deg ville jeg kontaktet dem og spurt om hvordan det går og når du kan vente å få et svar. Dette vil ikke bli oppfattet som masing, men være med å underbygge at du faktisk er interessert i stillingen. Det skulle ikke forundre meg at du har fått beskjed om at du har fått jobben før du leser dette. Lykke til!

Senior bedriftsrådgiver Frode Pettersen i Manpower Professional Executive svarte for orakelet

«UMOTIVERT ARBEIDSTAKER» FÅR ORAKELETS BOKGAVE. SEND INN DITT SPØRSMÅL TIL JOBB-ORAKELET HER!