Gå til sidens hovedinnhold

Slik fikk de ham dømt

Grove polititabber førte til 18 år bak murene for den uskyldige og døve Fritz Moen. Les om alle feilene her.

I 18 år satt Fritz Moen fengslet for to drap han aldri hadde begått. Først etter sin død ble Moen renvasket for drap nummer to. Justisminister Knut Storberget utnevnte i fjor et utvalg som skulle se på politiets og påtalemyndighetens rolle i de to justismordene.

LES DEN KNUSENDE RAPPORTEN HER

Utvlaget, som ble ledet av professor Henry John Mæland, har tatt for seg de grove feilene som ble begått av politi og påtalemyndigheten etter at Sigrid Heggheim og Torunn Finstad ble funnet drept i Trondheim.

Slik fikk de den uskyldige Fritz Moen dømt for drapene:

Sædrester
Student Sigrid Heggheim forsvant natt til 5. september 1976. 11. september ble hun funnet drept på et jorde ved Lerkendal stadion i Trondheim – kvalt og trolig voldtatt.

Sædflekker og blodflekker på drapsofferet stammet ifølge de sakkyndige fra en person med blodtype A.

Fritz Moen hadde blodtype AB, noe som utelukker at Moen var Sigrids drapsmann dersom man la til grunn at det var drapsmannens sæd som ble funnet på drapsofferet.

Politiet ba om en tilleggsrapport fra de sakkyndige, som endret sitt syn på blodtype. Nå konkluderte de sakkyndige med at drapsmannen mest sannsynlig hadde blodtype A, men på grunn av bakterier var det en viss mulighet for at blodtypen til sædavgiveren var ukjent.

Mæland-utvalget er kritisk til den sakkyndige tilleggsrapporten.

Lagmann begikk grov feil
Under hovedforhandlingene i 1980 stilte lagmannen spørsmål om Sigrid kunne hatt samleie med en annen mann tidligere på dagen. Dette utelukket ikke Fritz Moen som drapsmann.

Utvalget mener at lagmannen ved å trekke inn dette nye faktum begikk en grov saksbehandlingsfeil.

Regnjakka
Politiet var først overbevist om at Sigrid ble drept natt til søndag 5. september. Sigrids oransje regnjakke ble observert morgenen etter, og flere vitner hørte kvinnehyl fra åstedet den aktuelle natta. Men dette drapstidspunktet utelukket Fritz Moen som gjerningsmann – han var i Selbu den aktuelle natten.

Politiet endret så sin teori om drapstidspunktet til ett døgn senere – da Moen ikke hadde alibi.

Vitnet, som først forklarte at hun så regnjakka søndag morgen, endret et år senere sin forklaring. Hun var ikke lenger sikker på at det var søndag morgen hun hadde observert den oransje regnjakka.

Mæland-utvalget mener vitnet ble presset av politiet og ser avhøret av kvinnen som et brudd på objektivitetskravet.

Dagboka
Sigrid skrev dagbok hver eneste dag, men ikke for den dagen hun skal ha blitt drept. Denne opplysningen, som går i favør av Fritz Moen, ble ikke gjort tilgjengelig for statsadvokaten, forsvareren eller domstolen.

Utvalget mener politiets etterforskning omkring drapstidspunktet ikke var objektiv.

Falsk tilståelse
Natt til 2. oktober 1977 forsvant studenten Torunn Finstad. Fire dager senere ble hun funnet drept ved elvebredden ved Stavnebrua i Trondheim.

Fritz Moen bodde like i nærheten av åstedet. Dagen etter at Torunn ble funnet, ble han pågrepet.

Etter mange og lange avhør tilstod den funksjonshemmede mannen å ha drept Torunn.

Under hovedforhandlingen i mai 1978 tilstod Moen på nytt drapet, samtidig som han flere ganger erklærte seg uskyldig.

Ingen tekniske bevis knyttet Moen til Torunn-drapet.

Utvalget mener politiet ikke var tilstrekkelig objektive og kritiske i sin etterforskning – trolig fordi de var overbevist om at Moen var skyldig.

Hvite tråder
På åstedet ble det funnet noen hvite tråder som politiet mente kunne knyttes til en jakke funnet hjemme hos Moen.

Analyser viste imidlertid at trådene ikke kunne knyttes til verken Moens eller Torunns klær.

Denne opplysningen ble ikke gjort kjent for påtalemyndighet, forsvarer eller domstolen, noe Mæland-utvalget mener er et brudd på kravet til objektivitet.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå