Enten du leser til eksamen, skal holde en viktig presentasjon eller bare leser for å lære, kan det ofte være vanskelig å huske de viktige detaljene når det virkelig gjelder. Mange bruker også veldig lang tid for å huske pensumet de skal lære seg.

Sharpbrains.com har satt opp åtte enkle lesetips som gjør at man kan lære seg pensum på en rask og effektiv måte.

Lær mer om hurtiglesing med Hjerneklubben

1. Hva er hensikten?
Alle bør vite hensikten ved at de leser, og tenke på hvordan denne hensikten blir tilfredsstilt gjennom leseprosessen. Dette gjør at du som leser blir mer fokusert på de delene av teksten som er mest relevante i tillegg til at du under hele prosessen tester deg selv i det du nettopp har lest. Dermed kan du spare mye tid.

2. Skumles først
Noe lesestoff krever kun skumlesing. Skum også gjennom detaljer som overskrifter, bilder og grafer. Brems ned og konsentrer deg mer om delene av teksten som faktisk tilfredsstiller hensikten med lesingen.

Fordelen med skumlesing er at det legger et grunnlag i hukommelsen slik at det er enklere å huske stoffet når du leser det for andre gang, det orienterer tankegangen din så du enkelt kan finne det viktige innholdet og i tillegg gir det deg oversikt.

3. Bruk riktig teknikk
Ved dybdelesing skal øynene bevege seg på en disiplinert måte. Skumlesing gjør at øynene beveger seg helt uten disiplin. Prøv å lese flere ord med et og samme blikk. Øv deg først på fem til seks blikk per linje, deretter fire og så tre.

Lær mer om Hjerneklubben og prøv et gratis demospill her.

4. Vær kritisk med markering og notering
Bruk en markørpenn for å markere noen få nøkkelord og som skal fungere som mentale bilder og påminnere. Noter selv nøkkelord i margen dersom du ikke finner de rette stikkordene å markere.

De fleste har en tendens til å markere altfor mye eller feilmarkere. De blir ofte så opptatt av å markere at de ikke er nok oppmerksomme på selve lesingen. Dersom du har lest mange sider hvor du føler det ikke er nødvendig med markering kan du bruke merkelapper på sidene med markerte stikkord for å enkelt finne tilbake til disse.

Det er viktig å tenke på hensikten med lesingen. Markerte ord må settes i kontekst med hensikten, hvorfor den må huskes.

5. Tenk i bilder
Det er enklere å huske bilder enn ord. De markerte stikkordene kan brukes som mentale bilder og dermed fungere som et springbrett for å huske konteksten bedre. Se på ordet og knytt det deretter opp mot det mentale bildet du har laget for det. Bildene kan være lettere å huske dersom du grupperer de eller henger de sammen til en egen liten fortelling.

6. Øv underveis
Les kun noen få avsnitt av gangen samtidig som du tenker gjennom meningen med teksten. For å øve på hva du har lest, se hvor mange mentale bilder du klarer å rekonstruere. Bruk de markerte stikkordene for å hjelpe deg til å huske

7. Vær konsentrert
Når du leser må du være oppmerksom. Er du ukonsentrert er det bortkastet tid å prøve å lese. De fleste klarer ikke å holde på konsentrasjonen ved dybdelesing i mer enn 10 - 15 minutter om gangen, derfor kan det være lurt å stoppe opp og «høre seg selv» i pensumet man nettopp har gått igjennom.

8. Øv så fort som mulig etter lesingen
Etter en leseøkt bør du gå gjennom hva du nettopp har lest med det samme. Unngå forstyrrelser og andre gjøremål fordi dette kan bryte prosessen som lagrer pensumet i langtidshukommelsen.

Tenk tilbake på og øv på det du nylig har lest minst to ganger samme dag, og gjenta for siste gang etter to til tre dager.

Vil du lære deg teknikker for å øke hukommelsen? Meld deg inn i Hjerneklubben her.

(Kilde: Sharpbrains.com)