Gå til sidens hovedinnhold

Slik jukser banken med lånene dine

Du betaler for høy rente på lånet ditt takket være skitne triks. - Vi var en del av ukulturen, sier Fokus Bank.

Etter at NA24 publiserte artikkelen om Frode Rasvik (- Nå bytter jeg bank) som følte seg lurt av sin hovedbankforbindelse gjennom 18 år, DNB, har reaksjonene vært mange fra lesere og fra bankbransjen selv.

I vår oppfølgingsartikkel Her får storbankene grisebank fokuserer vi på tall fra Finansportalen som viser hvilke banker som er dyrest på boliglån under én million kroner.

Ukultur at lojale kunder sponser andre
Ifølge talspersoner i Skandiabanken og Fokus bank eksisterer det en ukultur i svært mange norske banker som gjør at omlag halvparten av norske bankkunder betaler en høyere på sine boliglån enn nødvendig.

De som er i størst fare for å betale for høy rente er lojale kunder som har nedbetalt boligånet sitt over mange år. Årsaken er at svært mange banker opererer med prismodeller som gir lavere rente til nye kunder og kunder med høye lån, for eksempel over to millioner kroner.

- Dette er ett viktig poeng og vi er glad for at NA24 setter fokuset på dette, sier informasjonssjef Johnny Anderson i Skandiabanken.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- Svært kritikkverdig
Ifølge Anderson kan mange bankers praksis villede kunder når de tar opp ett boliglån.

- Dersom banker endrer renten i det lånet faller under en viss størrelse og kommer inn i en ny produktkategori, så er ikke den opprinnelige effektive produktrentesatsen som ble gitt ved lånets oppstart lenger representativ for faktisk rentekost over tid. Om dette skjer uten informasjon til kundene er det svært kritikkverdig, sier Anderson.

- Gamle kunder betaler for jaget etter nye
Han får full støtte av privatøkonom Monica Haftorn Iversen i Fokus Bank.

- Den norske bankbransjen i en årrekke har latt gamle kunder med små lån betale for jaget etter nye kunder med store lån og vi var en del av ukulturen. I 2011 satt vi oss derfor ned og diskuterte om det var slik vi ønsker å opptre som bank. Vi innrømmet overfor oss selv at vi var del av en ukultur som straffer lojale kunder med høyere rente på boliglånet enn andre. Kunder med godt nedbetalte lån og god egenkapital ble straffet med høy rente. Vi tok en avgjørelse om snu helt om på vår rentepraksis, sier Haftorn IVersen til NA24.

Har du opplevd at banken har skrudd opp renten på boliglånet etter at du har betalt ned mye av det? Da vil vi høre fra deg. Kontakt journalisten.

I praksis snudde Fokus bank sin rentepolitikk på hodet.

Over halvparten fikk kuttet renta
- Mer enn halvparten av lånekundene våre fikk kuttet renten som følge av at vi valgte å gi alle lånekunder bankens beste lånerente. Hos oss skal kundene være trygge på at de betaler kun for sitt eget lån. I Fokus Bank skal ingen subsidiere minoritetsgrupper med spesielle avtaler, sier Haftorn Iversen.

- Stol aldri på langsiktige fordeler
Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger ber NA24s lesere om å aldri stole på bankreklame som lover langsiktige fordeler.

- Lovnader om langsiktige fordeler ti år frem i tid oppfylles aldri av bankene, uten unntak, sier Pedersen til NA24.

Ifølge privatøkonomen er rimelig å forvente at du i hele lånets løpetid opprettholder samme relative rente i fohold til lån hvis lånesum var lavere i utgangspunktet.

- Hvis det er slik at du plutselig får en høyere rente når lånet kommer under et visst beløp så vil jeg karakterisere det som juks. Blant annet blir effektiv rente i det opprinnelige tilbudet misvisende, sier Pedersen.

Fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet har følgende kommentar til saken:

- I de boliglånskontraktene som vi har sett på, så loves det ikke vedvarende rentenivå. Tvert i mot så vil kunden normalt ved signering anerkjenne at prisen på lånet svinger. Hvis det derimot er snakk om fastrentelån, loves det en konstant rente for en avtalt periode. Svigninger i forhold til avtalt pris innenfor avtalt periode når lånet blir mindre og mindre vil være ett brudd på avtalevilkårene. Bankene som praktiserer høye renter på små lån er ofte banker som skrur prisen opp når lånesummen faller under en eller annen terskelverdi, sier Jensen.

100 prosent åpen prisstruktur
Kunder i Skandiabanken, i likhet med kunder i Fokus Bank, slipper å bekymre seg om de er med å subsidiere andre kunder.

- Våre kunder beholder den initielle produktrentesatsen som ble gitt ut fra lånets størrelse ved lånetidspunkt, og beholder denne gjennom hele nedbetalingsperioden. Det å tilby enkle og åpne priser, uten skjulte pristrapper og gebyrer har alltid vært viktig for oss og det er nok også en viktig årsak til godt fornøyde kunder gjennom de 12 årene vi har vært i markedet, sier Anderson.

Hever ikke renten
Informasjonssjef Thomas Sevang i Nordea reagerer på NA24s artikkel som han mener kan mistolkes.

- Vi ønsker å få frem at hos Nordea hever vi ikke renten på boliglånet når det faller under ulike terskelverdier, sier Sevang.

Kommentarer til denne saken