Gå til sidens hovedinnhold

- Slik kan de virkelig imponere meg

Finansportalen med oppfordring til norske banker og finansinstitusjoner.

I en artikkel mandag 23. april på Nettavisen NA24 frontet forbrukerøkonom Kristina Picard spareformer som slår nedbetaling av gjeld målt i avkastning. Les artikkelen «Dette slår nedbetaling» av lån her.

- Dersom ønsker å spare og samtidig har gjeld bør du spare i noe som gir høyere avkastning enn det å betale ned gjeld, sa Picard og lanserte aksjefond og kombinasjonsfond med høy aksjeandel som gode alternativer.

Bør vise mer
Daglig leder i Finansportalen Elisabeth Realfsen reagerer på det hun mener er en mangel ved Storebrands kommunikasjon, en mangel hun mener går igjen hos mange andre finansaktører.

- La meg først si at innspillet fra Storebrand er konstruktivt, fordi det setter fokus på gjeldskostnader og forteller folk klart at disse må tas med i regnestykkene. Men jeg blir først imponert på ordentlig hvis Storebrand bank på sine nettsider viser og sammenlikner faste kostnader, risiko og avkastning ved investeringsproduktene de markedsfører, sammen med nedbetaling av gjeld som et selvstendig plasseringsalternativ, sier Realfsen til Nettavisen NA24.

Ifølge fondsoversikten til finansportalen.no tar de fleste fondsforvalterne mellom 1,5 – 2 prosent i fast forvaltningshonorar av det til enhver tid innestående.

- Disse faste kostnadene er ikke beheftet med usikkerhet – de er helt sikre. For at investeringen skal bli lønnsom, må fondsandelene helt sikkert kunne gi en bruttoavkastning som er større enn 4,38 til 4,88 prosent sammenlignet med vkastningen det gir å betale ned på et boliglån til fire prosent rente. Å finne slike objekter er i sannhet en utfordring, sier Realfsen.

- Konsumer mindre av finansbransjens tjenester
Realfsen mener generelt at store deler av den norske befolkning kommer bedre ut av det ved å konsumere mindre av finansnæringens tjenester.

- For svært, svært mange er det nemlig et meget lønnsomt alternativ å nedbetale gjeld – også den med boliglånsrenter – i stedet for å opprettholde gjelden og kjøpe bransjens produkter, sier hun.

Ikke sikkert sparing er sparing
Realfsen er i tillegg oppgitt over finansbransjens blanding av begrepene sparing og investering.

- Selv om du kjøper såkalte spareprodukter av banken hver måned, er det ikke sikkert at du sparer, sier Realfsen som legger til at Finansportalen har laget en egen artikkel som forklarer hva hun mener. Les artikkelen her.

- Vi er åpne om kostnader
Storebrand svarer slik på kritikken om manglende informasjon om kostnader og avkastning sammenlignet med nedbetaling av gjeld.

- Storebrand og andre forvaltere og banker er helt åpne om forvaltningskostnaden, risiko og forventet avkastning på våre nettsider, sier Picard og henviser til nettsidene her.

- Vi noterer oss forslaget fra Realfsen om å inkludere nedbetaling av gjeld som et selvstendig plasseringsalternativ. Det er noen praktiske utfordringer knyttet til dette, blant annet at folk har ulik rente på boliglånene sine. Vi er alle enige om at nedbetaling av boliglån er en viktig del av folks sparing. Kjenner du boliglånsrenten din, kan du raskt gjøre denne sammenligningen selv, sier Picard.

Hun mener nordmenn generelt har altfor mye av formuen plassert i bolig og bank, og for lite i aksjer og aksjefond.

- For mye banksparing gjør at mye av sparingen til nordmenn ikke holder tritt med inflasjon og dermed svekkes kjøpekraften. For mye boligsparing gjør oss veldig sårbare for boligprisfall etter dyre boligkjøp. Vi er helt enige med Realfsen i at nedbetaling av gjeld er fornuftig. Poenget er at hvis du skal spare i tillegg til å ha lån, så må du spare i noe som gir en høyere avkastning enn den langsiktige lånerenten, selvsagt etter kostnader. Ved å inkludere aksjer og aksjefond i sparingen din sprer du risikoen, sier Storebrands forbrukerøkonom.

Bransjen enig om felles standard
Medlemsbedriftene i FinansNorge (FNO) ble ved nyttår enige om å bruke de samme satsene for forventet avkastning i alle regnemodeller.

- Her ligger aksjefond inne med en forventet avkastning før kostnader og før inflasjon på 7,5 prosent. Etter kostnader vil forventet avkastning bli 6-7 prosent. Satsene for forventet avkastning for de ulike aktivaklassene er for øvrig lik satsene som benyttes av Statens Pensjonsfond, opplyser Picard.

Kommentarer til denne saken