Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan du tjene på finanskrisen

Pengetips fra norsk analysesjef som spår euroens død.

I lang tid har uroen herjet og store summer er trukket ut av aksjemarkedene.

I årets første markedsrapport fra investeringsrådgivningsselskapet Norcap spås det at euroen blir kastet på bålet.

Les mer: - Euroen blir kastet på bålet

Spørsmålet er hva man bør satse pengene sine på i tider med så stor usikkerhet.

- Basert på utsiktene for den europeiske økonomien, med en resesjon i horisonten, er det liten grunn til begeistring. Men mange selskaper, særlig de store globale, har greid å opprettholde en forbløffende høy profittmargin selv i det tøffe klimaet som har rådet det siste året. Profittmarginen er normalt en størrelse som konvergerer mot gjennomsnittet, siden stor profitt tiltrekker seg nye deltagere i markedet, skriver Norcaps analysesjef Lars H. Mikelsen.

Ifølge Norcap er det dermed neppe aksjer som er tingen, med mindre Den europeiske sentralbanken entrer manesjen.

Børsens halmstrå
- Relativt lave verdsettelser i utgangspunktet og at vi neppe får noen avklaring på eurokrisen, hverken på godt eller ondt, gjør at det ligger an til sideveisgående markeder, men med risiko tilknyttet en ytterligere forverring av situasjonen i Europa eller andre eksogene sjokk.

- Halmstrået som kan redde aksjemarkedet i år er dersom den europeiske sentralbanken setter i gang enorme tilbakekjøp av statsobligasjoner, men det ser ikke ut til å være aktuelt enn så lenge.

- Den største panikken har nå lagt seg, og frykt-indikatoren VIX-indeksen er tilbake på mer normale nivåer. Dette, sammen med summen av de nevnte faktorene, gjør at vi velger å reversere den taktiske oppvektingen vi anbefalte i august tilbake til vår strategiske undervekt i et kredittnedbyggingsregime.

Dyrere penger
Når det gjelder rentemarkedet ser heller ikke situasjonen her strålende ut.

- Å spå at rentene vil holde seg særdeles lave i det neste året er alt annet enn kontroversielt. Anemiske utsikter for vekst og ingen inflasjonsimpulser gjør at man neppe vil se noen store endringer i det «risikofrie» (finnes det?) rentemarkedet, skriver Mikkelsen.

- Vi forventer imidlertid at bankenes innlånskostnader vil fortsette oppover, hvilket gjør at obligasjonsinvesteringer i praksis (som gjerne er bankobligasjoner) vil bli skadelidende. Motstykket til dette er den allerede relativt høye renten disse gir, som kompenserer noe. Skulle verden mot forventning bli langt hyggeligere, vil statsrentene trolig stige på økte inflasjonforventinger, og således annulere gevinsten på grunn av inngang i kredittpåslag.

Også kredittmarkedet spås det at vil få et tøft år.

- Aktivaklassen som er mest avhengig av bankvesenets tidevann, vil trolig få et tøft år. Lite tilbud av lånekapital fra bankvesenet, kombinert med stort behov for refinansiering av eksisterende lån neste år, vil presse kredittpåslaget oppover. I tillegg har de høye rentene bankene må betale for sine innlån begynt å kannibalisere markedet for high-yield utstedere, melder Norcap.

- Spørsmålet er når rentene blir høye nok til at dette blir verdimessig interessant nok å investere i. Tiden vil komme, men det er etter vår mening ikke nå. Vi velger derfor å beholde vår undervekt i kredittobligasjoner.

Heller ikke i eiendomsmarkedet spås det vil oppleve noen fest.

- Også her forventer vi at tørken i lånemarkedet vil påvirke prisene negativt.

Andre investeringer
Dermed ender Norcap opp med alternative investeringer som det beste alternativet.

- Med lite fristende utsikter for tradisjonelle aktivaklasser, ser det ut til at tiden igjen er moden for å fordype seg i alternative investeringer. Lave renter, store markedssvingninger og store bransjeforskjeller skaper god grobunn for ulike hedgefond-strategier.

- Selvsagt er det her viktig å skille mellom ekte alternative investeringer som ikke avhenger av utviklingen i verdensøkonomien fra tradisjonelle investeringer maskert som alternative. Mye av det som markedsføres som alternativt er i essensen det samme som aksjer, kombinasjonsfond eller eiendom.

- Med lave renter, og liten betaling for å påta seg risiko generelt, vil den relative avkastningen i ulike alternative investeringer trolig bli bedre enn på mange år.

Reklame

Stor oversikt: Årets sommersalg 2021

Kommentarer til denne saken