Gå til sidens hovedinnhold

- Slik redder vi arbeidsplasser

Opposisjonen leverte i dag sine innspill til tiltakspakken. Men Frp var ikke inkludert.

Klokken 13 torsdag holdt Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti pressekonferanse, i forbindelse med regjeringens tiltakspakke som er varslet 26. januar. Bakgrunnen var regjeringens invitasjon om innspill fra opposisjonen før den endelige pakken legges fram.

Partilederne Erna Solberg, Dagfinn Høybråten og Lars Sponheim valgte å respondere invitasjonen med et åtte siders hefte om hva de mener tiltakspakken bør inkludere.

- Dersom regjeringen er interessert i god dialog og et videre samarbeid med oss, må de vise at de tar innspillene våre på alvor, sier Erna Solberg til Nettavisen.

Og det er særlig to områder høyrelederen peker på.

- Vårt viktigste innspill til denne pakken er å effektivisere klimapolitikken, og få i gang finanspolitiske tiltak som vil bidra til at bedriftene får lettere tilgang på finansiering, sier Solberg.

- Bekjempe ledighet
I kravene vektlegges trygge arbeidsplasser, forskning og utvikling og satsning på fornybar energi.

- Vi er opptatt av at tiltakspakken skal gi trygghet, og vi må ha evne til å tenke langsiktig, selv om vi trenger kortsiktige tiltak. Den mest effektive måten å bedre levevilkårene, og samtidig trygge arbeidsplasser i bedriftene, er gjennom skattelette, sier Solberg.

At det har tatt statsministeren måneder å reagere syns høyrelederen er hårreisende.

- At han kan stå fram i landets største næringslivsavis uker før jul å dramatisere krisen som skremmende alvorlig, for så å bruke to måneder på å komme med tiltak, det synes jeg er skremmende, sier Erna Solberg.

Tror du arbeidsplasser kunne vært spart dersom statsministeren hadde kommet med denne tiltakspakken tidligere?

- Helt åpenbart, sier Solberg.

Samfunnsnytte
Og det er dette Høyre, Venstre og KrF mener tiltakene de fremmer vil resultere i.

«Tiltakene har en samfunnsnytte som strekker seg vesentlig ut over den effekten de vil ha i år og neste år. De

- fremmer klimamålsettinger,

- styrker konkurranseevnen til bedriftene på lengre sikt,

- fremskynder satsinger som uansett må gjennomføres over de neste 5-10 år, og

- bidrar til å styrke Norge som en ledende kunnskapsnasjon.»

Partene er samstemte på at pakken må inneholde bedriftsrettede tiltak, slik at kostnadene i bedriftene blir lavere, som stimulerer nyutvikling og bedre konkurranseevne.

Grønn pakke
De tre partiene mener i tillegg at pakken må løse finanskrisen og klimakrisen samtidig. De etterlyser en grønn pakke, og ønsker at regjeringen vil benytte anledningen til å dreie forbruksmønster og energimønster og politikk i en mer klimavennlig retning.

- Vi har lagt vekt på at pakken må inneholde satsing på fornybar energi, vindkraft biokraft og fjernvarme, i tillegg til støtteordninger for fornybar energi, sa Høybråten under pressekonferansen.

De ønsker også å legge om skattesystemet i en mer miljøvennlig retning for eksempel slik at investeringer med påviselig miljø og klimaeffekt premieres med høyere avskrivningssatser for næringslivet.

- Ikke invitert
Om forslaget til innspill i tiltakspakken er fra opposisjonen, var derimot ikke hele opposisjonen inkludert. Fremskrittspartiet har ikke deltatt i produksjonen av forslaget.

- FRP har uttalt at de ikke fant det bryet verdt å komme med innspill til regjeringen. Vi er enige med FRP i at vi fant det skuffende at vi ikke fikk mer informasjon om selve pakken en det vi gjorde i går, men valgte likevel å svare på invitasjonen og komme med våre innspill.

Ulf Leirstein i FRP stiller seg samtidig uforstående til at ikke hans parti var representert i forslaget.

- Hvorfor vi ikke er med må du rett og slett spørre dem om. Vi var rett og slett ikke invitert. Jeg kan også legge til at FRP kan stille seg bak samtlige av forslagene resten av opposisjonen nå legger fram, sier Leirstein til Nettavisen.

Leirstein var også tilstedet under hele pressekonferansen i dag.

- Forventer å bli tatt på alvor
Den fullstendige tiltakspakken legges fram av regjeringen 26. januar. På en pressekonferanse om pakken i går var statsminister Jens Stoltenberg åpen for dialog med opposisjonen, men vektla likevel at pakken vil være et rødgrønt produkt.

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er likevel forventningsfulle til at deres forslag nå vil bli tatt på alvor.

- Hvis vi nå ikke ser tydelige spor av våre forslag har vi rett og slett blitt holdt for narr. Resultatet vil med andre ord bety at vi går skarpt inn i valgåret, sa Lars Sponheim til Nettavisen etter pressekonferansen.

Også Høybråten tenker på tilsvaret fra regjeringen opp mot det kommende valget.

- Vi velger å tro statsministeren når han inviterer oss til dugnad. Nå har vi bidratt konkret og konstruktivt, og det vil være veldig alvorlig om invitasjonen viser seg å være et spill i forkant av valget.

Les flere økonominyheter på NettavisenØkonomi

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken