Gå til sidens hovedinnhold

Slik skader alkoholen kvinner

Sommer og ferietid er da vi drikker mest. Unge kvinner i mannsdominerte yrker er mest utsatt.

(SIDE2): Sommeren er kjent for å være høytid for alkoholkonsum, og det er særlig unge kvinner mellom 15 og 24 år som har økt sitt alkoholkonsum de siste tjue årene.

Mer alkohol i sommer
- Folk drikker mer på ferie og når det er sommer og sol, sier forsker Edle Ravndal i Statens institutt for Rusmiddelforskning. (SIRUS)

Kvinner tåler alkohol mye dårligere enn menn. De blir lettere avhengig og får fortere helseskader. Når mange yngre kvinner i dag drikker like mye som menn, utsetter de seg derfor for større risiko.

Les også: Jenter oftest i fars barskap

- Det er en trend i hele Europa at unge kvinner snart drikker like mye som menn, sier Ravndal.

I 1999 drakk kvinner i gjennomsnitt 1,8 liter alkohol årlig, mens i 2004 drakk de 2,4 liter alkohol. Aldersgruppen 15 til 24 år drakk hele 4,5 liter ren alkohol årlig, mens de kvinnene mellom 40 og 59 år drakk 2,4 liter alkohol. Det viser tall fra SIRUS.

I 1973 drakk menn fire ganger så mye som kvinner og i 2004 drikker de bare to ganger så mye.

Les også: Derfor får du fylleangst

- Allikevel er det menn som driker seg oftest fulle, påpeker Ravndal. Og det er også enkelte grupperinger som står for mesteparten av forbruket. Bare ti prosent står for halvparten av det samlede forbruket, sier Ravndal.

Mannsdominert miljø
Grunnen til at kvinner drikker mer er sammensatt men mye av grunnen er at alkohol er lettere tilgjengelig enn noen gang og at befolkningen som helhet konsumerer mer, kvinnerollen fungerer ikke lnger beskyttende, kvinner ferdes i et mannsdominert miljø hvor alkoholbruk forekommer hyppig.

- Små barn er en beskyttende faktor og det helst unge kvinner eller yrkeskvinner med høy utdanning i mannsdominerte yrker som drikker mest, sier Ravndal.

HVOR MYE ALKOHOL TÅLER DU? Ta testen her

Dette skjer med deg
Lege i Folkehelseinstituttet Gudrun Høiseth hevder alkoholen er farligere for kvinner enn for menn.

- Vi har mindre vann i kroppen og mangler visse enzymer i magen som er med på å bryte ned alkoholen, sier hun.

Unge kvinner er mer utsatt enn eldre fordi konsekvensene av alkoholmisbruk over lang tid er større.

- Hvis du drikker store mengder alkohol over tid (noen hevder mer enn tre enheter hver dag, men det ingen sikker nedre grense), utsetter du kroppen for alvorlige kroniske alkoholskader. Dette kan være næringsstoffmangel, fettlever, hepatitt og skrumplever. Det vil også være økt sannsynlighet for enkelte krefttyper ved høyt alkoholinntak.

De akutte effektene av alkohol er først og fremst ruseffekten i hjernen, men også fettopphopning i leveren, endret blodsukker og lavere testosteronnivå sees etter enkeltinntak av alkohol. Hvis du drikker så mye alkohol at du blir forgiftet kan du dø av at pustesenteret lammes.

Slik påvirkes kroppen din av promillenivået:

0,2 promille
Øyets evne til å fokuserer hurtig og omstille seg fra lys til mørke reduseres .Promillegrensen for å kjøre bil er 0,2.

0,5 promille
Litt «pussa». Evnen til å oppfatte situasjonen og reagere presist på den begynner å reduseres.

0,8 promille
Nedsatt koordinasjonsevne og økt reaksjonstid.

1,0 promille
Oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen er svekket, begynnende tretthet, nedsatt balanse og bevegelsesevne.

1,5 promille
Bevegelsen nedsatt, sløret tale.

2,0 promille
Forgiftningssymptomer. Ingen selvkontroll.

3,0 promille
Ingen kontroll med urinblæren, fare for bevisstløshet.

Les også: Nordmenn drikker mer

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn