Etter valgnederlaget for Kristelig Folkeparti (KrF) i stortingsvalget i fjor, satte partiet ned et utvalg som skulle se på hvordan partiet kunne gjenvinne tilliten hos velgerne.

Mandatet var å legge fram en innstilling om partiets strategi fram mot valgene i 2011 og 2013.

Rapporten fra strategiutvlaget er nå klar, og den konkluderer overraskende på flere områder:

* Åpner for Ap-samarbeid i regjering
* Sier nei til å støtte en Frp/Høyre-regjering

* Har et imageproblem som skremmer bort velgere

- Har imageproblem
For det første slår utvalget fast at KrF har et imageproblem - noe som skremmer bort velgere.

«Partiet har en imageutfordring, som har den virkning at en del velgere som er enige i partiets politikk likevel ikke vurderer KrF som aktuelt å engasjere seg i eller stemme på. Utvalget utfordrer partiet på spåkbruk og formidling av selvforståelse, for å bryte opp dette», står det i rapporten.

Utvalget mener partiet, med stolthet for sitt verdigrunnlag og ideologi, må fremstå som et parti med plass til alle som er enige i partiets politikk.

«Arbeidsmåter og retorikk som bidrar til at partiet ikke fremstår slik, må endres», står det videre.

De kommer også inn på partikulturen, noe utvalget mener partiet må jobbe målbevisst med.

Les også: - Høybråten skjeller ut folk

Åpner for Ap-regjering
Utvalget, som er ledet av KrFs nestleder Dagrun Eriksen, mener dessuten at partiet må utfordre toblokktenkningen, og åpner for et Ap-samarbeid.

«KrF skal stå fast ved at vi er et sentrumsparti som kan samarbeide til begge sider, forutsatt gjennomslag for viktige saker. Vi kan være med på å ta ansvar i en ny regjering med et tyngdepunkt i sentrum. Det kan være en sentrum/Høyre-regjeringen, men det kan også være et sentrum/Ap-regjering».

Samtidig mener utvlaget det ikke vil være lurt av partiet å åpne for å støtte en Høyre/Frp-regjering, slik partiets andre nestleder, Inger-Lise Hansen, har åpnet for.

«Strategiutvalget mener det vil stride med KrFs posisjon i sentrum av norsk politikk å skulle velge mellom å delta i eller støtte en blå-blå eller en rød-grønn blokk, enten det er snakk om deltakelse i regjering eller som støtteparti. Begge deler ville være et klart linjeskifte for partiet», slås det fast.

Les også: Høybråten trekker seg

- Kvinner fra 20-40 år
Dagrun Eriksen og de andre i utvalget mener det haster litt med å få avklart regjeringsspørsmålet, og at dette skjer tidlig nok til at KrFs posisjon fester seg og fremstår som reell og troverdig.

«Prosessen må være bred og grundig i partiet, slik at man sikres størst mulig eierskap til resultatet. Strategiutvalget anbefaler at KrFs ståsted debatteres på landsmøtet i 2011», skriver utvalget i rapporten.

Det slås også fast at bekjennelsesparagrafen må endres til en forpliktelse i forhold til partiets verdigrunnlag og ideologi.

Fram mot valget mener utvalget at «barnas samfunn» skal være et hovedprofilområde for KrF, og de mener partiet særlig har velgere å hente blant kvinner fra 20 til 40 år.

Konklusjonen i rapporten legges fram for KrFs sentralstyremøte den 14. oktober.