OSLO: - Oslo kommune har allerede funnet tomter tilsvarende over 140.000 boliger som ikke er utnyttet i dag. Disse ligger innenfor det vi kaller byggesonen, og viser at vi ikke har noe behov for å bygge i marka, sier Maren Malthe-Sørenssen (H).

Hun er fraksjonsleder for byutvikling i bystyret, og leder også arbeidsgruppen for Kommunplan 2030.

Jobber med store prosjekter
Malthe-Sørenssen reagerer på utspillet fra Bjørn Erik Øye tidligere denne uken, der Øye mener Oslo-politikerne ikke sørger for å bygge ut nok boliger for å møte befolkningsveksten.

- Vi jobber med store områdereguleringer, der vi finner veldig mange tomter samtidig. Det er bedre enn at vi skal jobbe med å regulere en og en tomt, sier Malthe-Sørensen, og legger til:

- Et godt eksempel på dette er Ensjø, der kommunen fikk alle tomteeierne til å gå sammen om reguleringsarbeidet. Det gjorde at man fikk en mye bedre helhetlig utvikling av området, sier hun.

Les også: Denne boligen gikk 3,2 millioner over prisantydning

Bygger boliger - skaper arbeidsplasser
Malthe-Sørenssen viser til en rekke større utbyggingsprosjekteter de siste årene, som gir Oslo både flere arbeidsplasser og boliger.

- Nydalen er et veldig godt eksempel. Der var det bare industri tidligere. Der har det jo blitt kjempefint, og det viser seg nå at det er flere arbeidsplasser der enn det var da det bare var industri der, sier hun.

Bjørvika er et liknende eksempel, der kritikken mot fjordbyplanen blant annet dreide seg om at arbeidsplasser i containerhavnen kunne forsvinne.

Nå er fasiten at 10.000 personer jobber i Bjørvika - og flere arbeidsplasser skal skapes. I disse dager er også første spadetak tatt for 1.500 nye boliger i Bispevika.

Les også: Og vips er Bjørvika et kvarter nærmere sentrum

Høyere og tettere
Likevel er det et faktum at boligbyggingen per nå ikke holder tritt med befolkningsveksten. Når kommuneplanen «Oslo mot 2030» legges fram om kort tid, er et av de viktigste punktene nettopp boligutbygging, og hvordan dette skal løses i årene som kommer.

- Vi bygger høyere og tettere nå enn tidligere, og spesielt da rundt knutepunktene. Dette er ikke kontroversielt på noen måte, det er den mest miljøvennlige måten å bygge ut på, sier Malthe-Sørensen, og legger til:

- Vi ønsker likevel å gjøre det enda litt tydeligere hva som er akseptabelt, slik at vi kan skape forutsigbarhet for utbyggerne.

Les også: - Dette er symbolet på det moderne Norge

Tar tid
Hun understreker at Oslo jobber mye med å utvikle nye områder for boligbygging, og peker blant annet på området Gjersrud/Stensrud i Søndre Nordstrand. Her kan det bli bygget opp mot 10.000 boliger.

Men på tross av store prosjekter - utbyggingen tar tid.

- Jeg har stor forståelse for utbyggere som synes dette tar lang tid, og derfor jobber vi hele tiden for å å forenkle saksbehandlingen. Tallene de siste årene viser at vi lykkes med dette, for saksbehandlingstiden går stadig nedover, sier hun.

Les også: Et lite stykke New York i Oslo