I flere år overlot store norske bedrifter som Oslo Sporveier og Tele2 inndrivelse av inkassokrav til inkassobyrået Transcom Credit Management Services (Transcom CMS). For mange var det begynnelsen på et mareritt.

- I Transcom CMS var det fritt frem for å tyne folk med betalingsproblemer for mest mulig penger. Ulovlige inkassosalærer og avbetalingsavtaler i strid med inkassoreglene var en del av hverdagen, forteller de tidligere ansatte til Nettavisen.

«Grave etter gull»
Behandlingen skyldnere ble utsatt for var så uholdbar at flere valgte å slutte i selskapet.

En ting var at selskapet brøt loven i flere tusen inkassosaker. En annen var at ledelsen overså både varsler fra egne ansatte og innsigelser fra skyldnere.

«I dag skal vi grave etter gull» var ledelsens motto for arbeidet til saksbehandlerne. Å sende ut krav med ulovlig høye salærer var dagligdags.

«Slik kunne et krav i løpet av få måneder vokse fra 2-300 kroner til flere tusen. Strengt ulovlig selvfølgelig. Men mange betalte.»

Tidligere ansatt

Femdobling av salær
- Ofte kunne et krav på noen få hundrelapper resultere i regninger fra oss på flere tusen kroner. I ett eksempel vokste et krav fra 256 kroner til 4.500 kroner i løpet av noen få måneder. Hadde vi fulgt inkassoforskriftene, skulle dette kravet bare vokst til litt over tusen kroner, forteller de.

Mange som får inkassokrav har ikke mulighet til å gjøre opp hele gjelden med en gang. De må derfor inngå avdragsordninger. Og det var blant annet her Transcom CMS så sitt snitt til å svindle de stakkars skyldnerne.

- Det begynte med at vi anbefalte skyldnere å signere et gjeldsbrev. Dette er lovlig og for så vidt etter boken. Når vi opprettet gjeldsbrevet, la vi på 810 kroner i tilleggssalær. Deretter la vi på et salær på 810 kroner for etablering av avdragsordning, sier Nettavisens kilder.

- Dette er ulovlig. Inkassoselskaper kan ikke ta både salær for avdragsordning og for opprettelsen av gjeldsbrev. Men dette var bare begynnelsen. Ofte får en skyldner problemer med å betale avdragene. Det som da skjer er at skyldner mottar et varsel om at hele kravet har forfalt til betaling. Som oftest tar skyldneren kontakt for å gjenoppta avdragsordningen. For hver gang en avdragsordning ble gjenopprettet, la vi på et nytt salær på 810 kroner.

- I ett eksempel fikk skyldneren tillagt hele fem inkassosalær á 810 kroner. Slik kunne et krav i løpet av få måneder vokse fra 2-300 kroner til flere tusen. Strengt ulovlig selvfølgelig. Men mange betalte. Trusler fra oss om at saken kunne bli sendt til forliksrådet virker skremmende på mange, selv om det var Transcom CMS som hadde mest grunn til å frykte at saken ble belyst i rådet, forteller de tidligere ansatte.

LES OGSÅ: Knuste inkassobyrå

- Så bort fra innsigelser
Også på andre områder brøt selskapet loven.

- Vi ble oppfordret til å tilby skyldnerne avbetalingsavtaler på mer enn fire avdrag, noe som automatisk medførte at vi kunne legge til et ekstra salær for lang avdragstid. Ifølge inkassoloven er det ulovlig å påføre skyldnere unødvendige inndrivelseskostnader.

En annen utspekulert metode var å se bort fra innsigelser fra skyldnerne.

- Omtvistede krav skal etter loven gå til forliksrådet for avgjørelse og innkrevingsarbeidet skal stoppes, men ofte overså vi rett og slett innsigelser fra skyldnerne og fortsatte innkrevingsprosessen, forteller de.

LES OGSÅ: Rystet av inkassoavsløring

Varslere tiet i hjel
De ansatte i Transcom oppdaget mange av ulovlighetene og flere ganger ble ledelsen varslet, både muntlig og skriftlig, om at skyldnere ble ilagt for mange salærer. De tidligere ansatte har dokumentert disse varslene overfor Nettavisen.

- Våre varsler ble konsekvent oversett og vi merket at slike varsler var alt annet enn populære blant ledelsen, forteller de.

Noe som til slutt gjorde at de selv valgte å forlate selskapet.

Nesten 5.000 lovbrudd
Selskapet fikk i mai i år inndratt bevillingen av Kredittilsynet. Dette etter at tilsynet avdekket ulovlige krav i nesten 5.000 inkassosaker. Tilsynet betegnet lovbruddene som de mest alvorlige siden dagens inkassolov ble innført i 1989. Les tilsynets rapport her.

Tilsynet opplyser til Nettavisen at ved utgangen av juli hadde selskapet tilbakebetalt 2,1 millioner kroner i 1.702 saker og nedregulert salærbeløpet i 3.190 saker med til sammen 1,6 millioner kroner.

Mye som før
Til tross for at Transcom CMS fikk inndratt bevillingen, fortsetter inkassovirksomheten i Transcom-systemet.

Dette har sammenheng med at morselskapet til Transcom CMS, Transcom, kjøpte opp inkassobyrået Ergo Inkasso. Kundeporteføljen til Transcom CMS ble overført til Ergo Inkasso.

I dag sitter de samme saksbehandlerne, i de samme kontorene i Østensjøveien i Oslo og jobber for de samme kundene som før. Fasade, ringeklokker og parkeringsplasser er merket med Transcom og Transcom CMS. Ergo Inkasso blir ikke profilert med ett eneste skilt. Nåværende daglig leder i Ergo Inkasso er Lena Karlsen. Hun var tidligere ansatt som daglig leder ved Transcoms avdelingskontor i Halden, et kontor som Kredittilsynet avdekket at i en periode ble drevet uten formell leder - også det et brudd på inkassoloven.

Ifølge Nettavisens kilder er Tele2, Oslo Sporveier, CDon.com, Select, Euroflorist og Aschehoug blant selskapene som var i Transcom CMSs tidligere kundeportefølje, men som nå betjenes av Ergo Inkasso.

Forundret over tilsynet
De tidligere ansatte er fornøyd med at Kredittilsynet inndro bevillingen og sørget for å stoppe virksomheten til Transcom CMS. Men de er forundret over at tilsynet ikke anmeldte noen av de ansvarlige personene.

Som en konsekvens av lovbruddet måtte daværende administrerende direktør Jørund Granholt og produksjonsdirektør/inkassosjef Nina Haugerud i Transcom CMS fratre sine respektive stillinger. Begge har gått til nye ledende stillinger i inkassobransjen. Jørund Granholt jobber nå i Aktiv Kapital, mens Nina Haugerud har fått jobb i Lindorff.

- Med tanke på at brudd på inkassolovgivningen har en strafferamme på inntil tre måneder og at Kredittilsynet selv karakteriserte saken som svært alvorlig, er det jo et tankekors at de ansvarlige personen får fortsette i bransjen som om ingenting har hendt, påpeker de.

«Det er jo et tankekors at de ansvarlige personen får fortsette i bransjen som om ingenting har hendt.»

Eks-ansatt

Seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Kreditttilynet, vil ikke svare Nettavisen på om tilsynet vurderte anmeldelse av personer i ledelsen til Transcom CMS.

- Vi forholder oss til at ingen i ledelsen i Transcom CMS fulgte med over til Ergo Inkasso, noe som var et krav fra oss for å godkjenne oppkjøpet, sier Grøstad.

Vil ikke kommentere
Verken Nina Haugerud eller Jørund Granholt ønsker å kommentere saken overfor Nettavisen.

Daglig leder i Ergo Inkasso, Lena Karlsen, har følgende kommentar:

- Som daglig leder i Halden var jeg ikke kjent med det Kredittilsynet beskriver i sin rapport etter tilsynet i Transcom CMS. Uansett beklager vi sterkt situasjonen som Kredittilsynet avdekket. Høyeste prioritet har vært å sikre at ingen skal være skadelidende. Dette har vært en svært alvorlig sak, og som det nå er ryddet opp i, sier hun.

Les flere artikler om privatøkonomi her.