Gå til sidens hovedinnhold

Slik unngår du prikker

En undersøkelse Statens vegvesen har utført viser at nesten ingen kjenner reglene for prikkbelastning. Les reglene her.

Forskrift om prikkbelastning ble innført i Norge 1. januar 2004.

Men selv om forskriften har vært kjent i over to år, er det fremdeles mange som ikke vet hvilke forseelser man får prikker for, og hvor mange prikker som må til for å bli fratatt førerkortet.

Det er kun personer som er fast bosatt i Norge og som fører motorvogn hvor vedkommende må ha førerkort, som kan få prikker, heter det i §1.

Fart gir prikker
§2 beskriver hvilken fartsoverskridelse som må til for å få prikker.

Der fartsgrensen er 60 eller lavere får du en prikk dersom du kjører fra 10 til 15 kilometer i timen for fort, og to prikker dersom farten er over 15 kilometer i timen for fort.

Der fartsgrensen er 70 eller høyere, får du en prikk dersom du kjører fra 15 til 20 kilometer i timen for fort, og to prikker dersom du kjører over 20 kilometer i timen for fort.

Rødt lys og fotgjengere
Du får to prikker dersom du kjører på rødt lys.

Du får to prikker dersom du foretar en ulovlig forbikjøring. Foran bakketopp, sving, fotgjengerfelt eller der det er forbikjøring forbudt.

Ved overtredelse av vikepliktregler får du også to prikker. Det gjelder både vikeplikt for fotgjengere og for trafikk fra høyre.

Du får ikke prikker i førerkortet om du blir tatt for å kjøre uten sikkerhetsbelte. Promillekjøring gir heller ikke prikk i førerkortet.

§3 forteller at prikkene skal registreres i et sentralt register, og at den som blir registert med minst seks prikker skal varsles skriftlig snarest mulig om prikkbelastningen og om mulige konsekvenser av ytterligere prikkbelastninger.

Paragrafen kan videre opplyse at den enkelte registrering av prikk ikke er gjenstand for klage.

Halvt år uten lappen
§4 handler om tap av førerrett, eller om å miste lappen, om du vil.

Forskriften sier følgende: «Den som registreres med åtte prikker eller mer i løpet av tre år skal tape føreretten for seks måneder. Treårsperioden regnes for hver enkelt overtredelse. Beregning av perioden skjer fra tidspunktet da den tidligere overtredelse var rettskraftig avgjort til gjerningstidspunktet for siste overtredelse det blir ilagt straff for.

Når føreren får tilbake føreretten etter at denne har vært tapt, skal prikkene som lå til grunn for eller ble tatt i betraktning ved rettighetstapet, slettes i registeret.»

Hele forskriften kan du lese på hjemmesiden til Samferdselsdepartementet, ved å klikke her.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud

Kommentarer til denne saken