Gå til sidens hovedinnhold

Slik unngår du skader nyttårsaften

Salget av fyrverkeri går så det suser. Her er reglene du bør huske før du tenner lunta.

Salget av fyrverkeri øker, til tross for forbudet mot «pinneraketter».

- I år har det vært langt bedre enn foregående år. Vi har jo sett en litt nedadgående kurve, men både her i butikken, og i butikken i Tvedestrand, var lørdagen veldig bra og langt bedre enn i fjor, sier daglig leder Morten Presthagen ved Total Industri- og Byggevarer til Austagder Blad.

Norsk Pyroteknisk Bransjeråd spår rekordomsetning av fyrverkeri på 300 millioner kroner, Ifølge Varden.

Frykter
Men enkelte frykter konsekvensene av det økte fyreverkerisalget. Norsk Brannvernforening opplyser at uvettig bruk av fyrverkeri fører til boligbranner, og gjør at mange personer må ha legebehandling som følge av fyrverkeriskader.

Fyrverkeri er i realiteten sprengstoff, og må behandles deretter.

Huseiernes Landsforbund ber alle være forsiktige i kveld, så verken hus eller eier blir skadet.

Her er noen vitale huskeregler:

1) Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid

Mens det fortsatt er lyst og før festen starter, bør man gjøre klart for fyrverkerioppskytingen. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene.

2) Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sjekk at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge før du kjøper det. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. Legg merke til aldersgrensene. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Det er 16 års aldersgrensegrense for bruk av stjerneskudd. Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.

3) Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4) Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsrampe der fyrverkeriet står stødig.

5) Bruk tennstav

Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

6)Sitt på huk, tenn lunta og gå unna

Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. For å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet, bør man under opptenning bruke vernebriller.

7) Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet. Mange av personskadene som registreres i forbindelse med nyttårsfeiringen er ansikts- og øyeskader.

8) Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søppelet, men leveres tilbake til forhandler. Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.

9) Hold god avstand fra oppskytingen

Sørg for at alle tilskuere holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr. Hold kjæledyr innendørs.

10) Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en voksen edru person ta seg av oppskytningen.

Lokale bestemmelser
Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Det kan for eksempel være totalforbud mot bruk av fyrverkeri på steder med vernet bebyggelse eller ekstra stor brannfare. Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02.

Utenom denne tiden må man alltid ha tillatelse fra politiet. I tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser må du i tillegg ha brannsjefens tillatelse. Følg de lokale bestemmelsene om tid og sted for avfyring av fyrverkeri nyttårsaften. Er du i tvil, spør politiet eller brannvesenet.

Nødraketter og nødbluss
Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen.

Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødssituasjon. Utdaterte nødraketter og bluss skal returneres til forhandleren for destruksjon.

18-år for stjerneskudd
Husk at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Uforsiktig og uvettig fyrverkeribruk hos barn og unge fører hvert år til mange branner og personskader. Her er det viktig at voksne tar ansvar, og ser til at barn og unge under 18 år ikke bruker fyrverkeri.

Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 16-års aldersgrense. Små stjerneskudd kan barn bruke så lenge de er under oppsikt av voksne. Stjerneskudd med totallengde over 30 cm har 18-årsgrense.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken