Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil Siv styre Norge

Uføretrygdede skal kontrolleres, rederne skal få 20 milliarder kroner og sametinget forsvinner. Slik vil Frp styre Norge.

Frp jobber med sitt 100-dagers program der partiet setter opp hva de skal gjøre hvis de skulle komme i regjering. Men vi behøver ikke vente til Frp-formann Siv Jensen har snekret sammen 100-dagers planen for å se hva Frp vil gjøre.

Partiet har nemlig allerede gjennom sitt alternative statsbudsjett for 2008 gjort det klart hvordan partiet vil styre landet.

Dette er noe av Frps plan:

Ikke overraskende har Frp tenkt å flytte rundt på en god del milliarder kroner. På skatte- og avgiftssiden vil partiet gi lettelser på hele 21,4 milliarder kroner i løpet av ett år. Til sammenligning lovte den siste Bondevik-regjeringen å kutte skattene med 33 milliarder kroner over fire år i Sem-erklæringen.

Noen av avgiftslettelsene vil være lavere dokumentavgift, arveavgift og elavgifter.

Flere slipper toppskatt
Frp sier i budsjettforslaget at «skattelettelser skal merkes for folk flest». Partiet vil blant annet øke innslagspunktet for toppskatt i trinn 1 til 450.000 kroner (regjeringen økte innslagspunktet fra 400.000 kroner til 420.000 kroner i 2008).

Dessuten foreslår Frp i sitt alternative statsbudsjett for 2008 å øke personfradraget fra 38.850 kroner til 40.000 kroner i skatteklasse 1 og fra 77.700 kroner til 80.000 kroner i skatteklasse 2.

Men også rikingene skal få sine skattelettelser. For trinn II vil Frp øke innslagspunktet til 750.000 kroner. Frp vil også gi rederne tilbake de 20 milliarder kroner som den rødgrønne regjeringen har bestemt at rederne skal betale over ti år. Dessuten vil Frp fjerne formuesskatten på sikt.

Hva synes du om Frps plan? Si din mening nederst i artikkelen!

Milliardkutt i det offentlige
Disse milliardlettelsene må jo finansieres på en måte, og selv om Frp vil bruke mer oljepenger, vil partiet også spare inn penger. Partiet vil kutte 14,9 milliarder mer enn regjeringen i de offentlige utgiftene. Dette skal skje gjennom kutt i statlig byråkrati, bistand og landbruksoverføringer.

Bøndene, som fikk et historisk godt oppgjør i år, må regne med at landbruksstøtten forsvinner slik den er i dag.

- Landbruksnæringen må finne sin plass blant vanlige produksjoner som søker et marked i friest mulig konkurranse, heter det i Frps budsjettforslag.

Frp vil videre sørge for at offentlige ansatte slutter og «går ut i verdiskapende virksomhet i privat sektor».

Noen av de offentlige ansatte som Frp ønsker skal slutte, er folk som jobber med innvandring og integrering. Frp vil begrense innvandringen til landet, og mener at derfor at de kan bruke mindre penger på dette feltet, bortsett fra når det gjelder penger til lukkede mottak og hjemsendelse.

Vil kontrollere uføre
Frp vil også spare penger ved å få ned tallet på personer som er uføretrygdet. Alle uføre skal få plikt til å delta i tiltak, arbeidstrening eller opplæring. Partiet vil også kontrollere mottakere av uføretrygd hvert fjerde år for å finne ut om de fortsatt kvalifiserer til trygden.

Frp vil også fjerne fagforeningsfradraget og statlige tiltak for lesbiske og homofile. Partiet vil heller ikke gi noe tilskudd til samiske barnehager og kutte statstilskuddet til samlivskurs.

Fra før er det kjent at Frp vil redusere pressestøtten til et minimum. Tilskuddene til samiske aviser og media for personer med andre språk skal også falle bort hvis Frp får det som de vil.

Partiet vil også kutte støtten til kultur «over hele fjøla». Stavanger vil for eksempel miste all støtte som europeisk hovedstad. Noregs Mållag vil også miste all statsstøtte. Kunstnerstipendene vil dessuten bli mye mindre.

Økt barnetrygd
Men noen skal få mer. Frp vil øke barnetrygden med 485 kroner og beholde kontantstøtta.

Frp vil også øke minstepensjonen med 13.000 kroner for minstepensjonister, uføre- og etterlattepensjonister. Til sammenligning er den rødgrønne regjeringen i gang med å øke pensjonen til blant annet enslige minstepensjonister med 16.476 kroner over to år.

Flere politibiler
Jensen & Co. vil skaffe flere politifolk ved å bruke 400 millioner kroner på ett år og flere politibiler ved å bruke 500 millioner kroner fordelt på to år. Frp vil også starte forsøk med elektrosjokkpistoler i politiet.

Når det gjelder miljøvern vil Frp forske på muligheten for å starte opp atomkraftverk basert på thorium. Frp vil også vurdere om tidligere avviste vannkraftverk likevel skal bygges ut.

Når det gjelder sykehusene ville Frp øke bevilgningene for 2008 med 1,7 milliarder kroner mer enn det regjeringen ville.

Det spøker for toget i Nord-Norge
I 2009 vil Frp sette av hele 60 milliarder kroner hvert år fram til 2012 til et infrastrukturfond. Partiet mener at avkastning fra et slikt fond skal kunne brukes til å bygge ut veier og kollektivtrafikk.

Men togtilbudet skal begrenses på steder der det ikke bor mange personer. Folk som bor nord for Trondheim må belage seg på å kjøre buss i stedet for tog hvis de ikke har egen bil.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken