– Jeg konstaterer at ytringsfriheten nå har fått en endelig rettslig avklaring i Norge på dette feltet, og at vi tillater folk å mene det de vil fremfor å bure dem inne fordi vi ikke liker det de sier, sier Hussains forsvarer, John Christian Elden, til Dagbladet.

Det var i 2013 i perioden mellom 20. januar og 3. november at Hussain på sin Facebook-profil hyllet fire terrorhandlinger. Det dreide seg blant annet om forherligelse av angrepene mot Boston Marathon og Statoil-anlegget i In Amenas i Algerie. Han ble for dette tiltalt for oppfordring til terror, men ble frikjent i Oslo tingrett i oktober i fjor.

Påtalemyndigheten valgte å anke. Borgarting lagmannsrett behandlet saken i forrige måned og ga Hussain medhold. Saken ble regnet som prinsipielt viktig og det var derfor ventet at den ville gå helt til Høyesterett, men statsadvokaten har nå altså besluttet å la være å anke frifinnelsen.

Lagmannsretten la i frifinnelsen vekt på hvordan politikerne har utformet loven. «Dersom ytringer med slikt innhold skal være straffbare, mener lagmannsretten at dette krever klarere tale fra lovgiver», het det i dommen fra lagmannsretten i forrige måned. (©NTB)