Gå til sidens hovedinnhold

Slipper unna million-erstatning

Forretningsmannen slipper å betale etter Finance Credit-skandalen.

Nå slipper den dømte mannen å betale, men må fortsatt sone i fengsel.

NA24 - din næringslivsavis

Norgeshistoriens største svindelsak, Finance Credit-saken, endte med strenge straffer til de involverte. I fjor ble en tidligere Finance Credit-konsulent dømt til over ett år i fengsel av Oslo tingrett, og måtte ut med en erstatning på 1,1 millioner kroner.

Men den tidligere daglige lederen og styrelederen i FakturaPlan AS, Knut Nylænde, anket saken og Borgarting lagmannsrett har kuttet i straffen.

Staten ikke tapt
Tingretten kom i sin dom frem til at Nylænde hadde påført staten økonomisk tap, og idømte ham en erstatning på nær 1,2 millioner kroner. Men lagmannsretten er ikke enig. Selv om de er enig i at han har mottatt en uberettiget vinning, så fikk staten innbetalt et tilsvarende beløp i utgående merverdiavgift fra Finance Credit og etter lagmannsrettens syn er staten da ikke påført et økonomisk tap.

Nylændes forsvarer har påpekt at Nylænde har vist samarbeidsvilje, har forklart seg og fremlagt dokumenter. Lagmannsrettetn mener derimot at han ikke har gitt noen bistand som på noen avgjørende måte har medvirket til oppklaring av saken, og dette moment tillegges ikke særlig vekt.

Må i fengsel
Derimot er retten av den oppfatning av at det ved alvorlig økonomisk kriminalitet, som i denne saken, at det må reageres med en relativt langvarig ubetinget fengselsstraff. De støtter at påstand påtalemyndigheten har nedlagt - fengsel i ett år og tre måneder - kan være en passende straff.

Men fordi saken er blitt gammel, kutter lagmannsretten i dommen og gjør fem måneder av den betinget.

Nylænde må likevel sone ti måneder i fengsel.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin