JEVNAKER (ANB): Regjeringen støtter aktivt opp om Earth Hour-kampanjen 27. mars. Da skal lyset over hele verden slukkes i én time.

- WWF er kjempefornøyd med at hele regjeringen stiller seg bak norgeshistoriens og verdenshistoriens største klimakampanje, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hansson benyttet anledningen til å profilere kampanjen i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse på Jevnaker søndag.

- Dette forplikter. Her gjør nemlig regjeringen seg til en del av den store løsningen. Nå kreves det at budsjettet for 2011 og den daglige politikken faktisk leverer miljø- og klimaløsninger, sier Hansson.

- Det er slett ikke usunt for klimapolitikken at det gjøres noen tøffe politiske prioriteringer. Det er tvert imot noe vi trenger mer av, sier WWFs generalsekretær.

25 bygg
Fornyingsminiser Rigmor Aasrud (Ap) viser til at Statsbygg i år skal være med på kampanjen.

- Ved 25 bygg over hele landet blir lyset helt slukket, og ved Operaen slukker vi lyset som en symbolsk markering, sier Aasrud, og legger til at de vil sørge for at det også er mørkt i regjeringskontorene.

Aasrud mener det også er viktig at Statsbygg holder miljøfanen høyt.

- Og så kan hver og en av oss bidra ved å skru av PC-en når den ikke er i bruk, sier ministeren som også er avsvarlig for IT-politikken her i landet.

Aasrud peker på at PC-er står for like mye CO2-utslipp som flytrafikken.

Kommunene
Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) viser for sin del til at kommunesektoren årlig bruker fire milliarder kroner på å kjøpe seg energi.

- Den stasjonære energien i bygg står for 40 prosent av energibruken i kommunene, og kommunesektoren er en stor eier av bygg, sier Navarsete.

- Her har kommunene en mulighet til både å spare penger og spare miljøet, sier kommunalministeren.

Hun har nettopp sendt brev til landets kommuner som har bedt dem om å delta på Earth Hour-kampanjen 27. mars.

- Og så har jeg minnet kommunene om at de skal lage energi- og klimaplaner som skal være på plass i sommer, legger Navarsete til.